Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Roel heeft van de doos van de rol papier een camera gemaakt. Hij kan uitgebreid beschrijven wat welk onderdeel is. Hij laat zien wat alle klepjes kunnen. Dit klepje kan zus, dit klepje kan zo. En hier zit een accu!

64

Roel heeft een camera

dag 15
25 mei 2009
Roel demonstreert de camera
Roel vertelt over zijn camera
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.