Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De dames van de teken en schildergroep hebben hun handen geschilderd. Sophie wil een tekening opplakken. Ze pakt de bus lijm en laat het op haar tekening druppen. Terwijl ze dit doet komt er ook lijm op haar vingers. De andere dames van de tekengroep zien dit. Ze willen ook lijm op hun handen. Er wordt ontdekt dat je handen aan elkaar plakken en wanneer je ze uit elkaar trekt, er draadjes ontstaan tussen de handen. Nu zitten de handen van de dames onder de verf en onder het lijm. Felicia rent naar Renate toe om het te laten vastleggen op de fotocamera. Op een gegeven moment zijn de dames er klaar mee. Ze willen hun handen wassen. Ook dit blijkt interessant. Er komen hele lijmvellen vanaf.

62

Lijm

dag 15
25 mei 2009
Felicia met plakhanden
Felicia met plakhanden
Plakbandvellen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.