Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Algemeen:

Water wordt bij sommige werkstukken als ingrediënt toegevoegd.
Hoewel water voor meesten erg leuk is om mee te experimenteren, het voelt nat aan en hoe harder je de kraan opendraait hoe harder het gaat stromen.

Specifiek:

Nassim speelde graag met water.
Hij was op een speelse manier aan het onderzoeken en ontdekken wat je allemaal met water kon doen. Addo onderzocht of zijn kleine plastic haai op het water kon blijven drijven.

37

Kraan en water

dag 04
6 april 2009
Waterfestijn
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.