Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Langzaam maar zeker verleggen de kinderen hun grenzen door op andere dingen of op andere oppervlaktes te tekenen dan alleen op papier.
Zo schilderden zij hun handpalmen en nagels met verf of tekenden ze met stift op plastic.
Vandaag  koos Ismahane om in een doos te gaan tekenen.
Zij kleurde op haar gemak de randjes van de doos met stift.

38

Tekenen in doos

dag 05
15 april 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.