Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Steeds meer kinderen plakken hun lichaam vol met plakband. Hun favoriete plek om vol te plakken is hun gezicht. Dit met alle gevolgen van dien. Als je het plakband van gezicht te snel aftrok deed dit pijn en heb je paar haartjes minder.

36

Jezelf vol plakken met plakband

dag 04
6 april 2009
Je gezicht vol plakken met plakband
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.