Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ismahane drukte dopjes in haar klei om afdrukken mee te maken.
Calvin maakte een laser van klei om mee te schieten.

35

Klei allerlei

dag 04
6 april 2009
Afdruk maken met dopjes en vingers, klei taart versieren met allerlei spulletjes.
Klei uitproberen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.