Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Alle kinderen gaan in hun groepje samen een nieuwe tekening maken over hun onderwerp. Deze tekening vormt dan weer de basis voor een nieuw muziekstuk.

Het is een hele uitdaging om samen te tekenen: veel kinderen tekenen liever alleen. In sommige groepjes ontstaan meer tekeningen.

Observatie

Het groepje van 5 kinderen splitst zich op over 2 vellen papier. Er wordt echter wel op dezelfde manier getekend: abstract en met grote bewegingen.
Het zijn water-tekeningen!
Halverwege het tekenen ontdek ik iets bijzonders. Macy tekent op deze manier, omdat het geluid van het potlood over het papier haar ook aan water doet denken. Het ziet eruit als water, maar het tekenen klinkt letterlijk ook als water. Ze vraagt mij om haar potloodbewegingen op te nemen met het audio-apparaatje.

Tijdens het musiceren maakt Macy weer hele mooie geluiden met haar trommel, zonder erop te trommelen.

Reflectie

Het water-thema zit zo sterk in dit groepje dat alles daarmee verband houdt. Het tekenen en ook het tekenen als musiceren zien, letterlijk, valt echt op. In de rest van de klas zijn figuratieve tekeningen gemaakt over de onderwerpen,in dit groepje 2 abstracte. Heel bijzonder.

57

Water-groepje

dag 15
23 mei 2013
Het water-groepje in diepe concentratie
Bjorn en de tekening
De water-tekening
Video (1:16)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.