Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Alle kinderen gaan in hun groepje samen een nieuwe tekening maken over hun onderwerp. Deze tekening vormt dan weer de basis voor een nieuw muziekstuk.

Het is een hele uitdaging om samen te tekenen: veel kinderen tekenen liever alleen. In sommige groepjes ontstaan meerdere tekeningen.

Observatie

In het groepje van de uil en de slang ontstaan 2 tekeningen. Een van het hele groepje samen en een eigen tekening van Sharon.

De gezamenlijke tekening is de enige in de klas waar zo intensief over is overlegd en waarbij zo goed werd samengewerkt! Ook de concentratie van het groepje is fantastisch. Ze kijken goed naar wat de anderen hebben getekend en er onstaat werkelijk een groepswerk.

Bij het musiceren gaat het als vanouds in dit groepje: Colin neemt de leiding. Eerst wordt er om de beurt gespeeld (de afzonderlijke dieren) en dan samen (ze worden vriendjes). Vervolgens mag de hele klas meeklappen.

Reflectie

Het groepje is erg met elkaar verbonden, ook al voelden sommige kinderen zich in de afgelopen weken wat ondergesneeuwd door het ondernemende karakter van Colin. Hij betrekt bij de uitvoeringen altijd de hele klas, waardoor de rest van het groepje minder aan bod komt in de uitvoering. Met het tekenen gebeurt er iets bijzonders: het groepje kinderen maakt echt connectie met elkaar en ze luisteren en communiceren over hun gezamenlijke project. Heel bijzonder.

56

Dieren die vriendjes worden

dag 15
23 mei 2013
Tekenen..
Overleggen...
een van de tekeningen
Sharon laat de tweede tekening zien
Overzicht van het tekenen
Concentratie
Echt samenwerken!
Sharon even apart
Nog meer concentratie
En dan wordt de tekening muziek
Colin weet wel hoe.
Video (1:11)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.