Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Uitgangspunt
Alle kinderen gaan in hun groepje samen een nieuwe tekening maken over hun onderwerp. Deze tekening vormt dan weer de basis voor een nieuw muziekstuk.

Het is een hele uitdaging om samen te tekenen: veel kinderen tekenen liever alleen. In sommige groepjes ontstaan meer tekeningen.

Observatie

Het groepje van Luna maakt tekeningen over slapen, snurken en dromen.

Luna heeft met Noa samen getekend. Luna aan de onderkant iemand die in bed ligt te dromen. Noa aan de bovenkant allerlei muzieknoten.

Helaas is de tijd op en kan dit groepje geen muziek meer maken van zijn tekening.

58

Dromen-groepje

dag 15
23 mei 2013
Samen werken
Snurk-tekeningen
Samen aan één vel papier
Luna en de tekening
Video (32 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.