Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje van Evi, Liv, Anna, Valentijn, Rijk en Janneke maakt muizenmuziek. Dit doen ze al een paar weken.

Sinfonietta neemt voor het groepje een stukje muizenmuziek op, maar Evi kan meespelen met haar pizzicato-muisjes op de viool!

Observatie

Evi staat te stralen in de klas, als ze muziek mag maken met de twee violistes. Later vraag ik aan haar hoe het was.
Evi: 'Heel leuk maar ook wel een beetje spannend. Het waren echte muisjes.'

Het groepje heeft in het speellokaal moeite om een plan voor vandaag te bedenken. Als het stil wordt en iedereen even moet overleggen, maken ze toch een plannetje voor het optreden. Valentijn wil staand trommelen. Liv is de dirigent. Anna speelt viool en de rest begeleidt op de xylofoon.

Reflectie

Het groepje is nog veel bezig met wie er de leider is, wie er op de viool mag, de organisatie van wie er waar zit/staat en minder met de inhoud van de muziek. Dat hebben ze in de vorige sessies anders gedaan. Ik denk dan ook dat dit gevoel wel weer terugkomt in de groep, als ze meer tijd en ruimte hebben voor het musiceren.

51

Groepje Evi

dag 14
16 mei 2013
Evi in de klas...
... maakt muizenmuziek met Diet en Petra
Overleggen
Oefenen
Anna op viool
Optreden
Audio: Evi maakt muizenmuziek met Petra en Diet
Video (1:00 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.