Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje van Yindee, Eli, Bjorn, Macy en Zoe maakt watermuziek.

De dames van Sinfonietta spelen speciaal voor dit groepje een water-muziekstuk. Dan gaan we naar het speellokaal om zelf muziek te maken.

Observatie

Macy heeft een goed idee: ze bespeeld haar trommel met haar handpalmen en nagels, ruisende geluiden en nodigt de kinderen met schud-eitjes uit om mee te doen.

Het ruisende water komt echt tot leven. De kinderen zitten helemaal in de muziek. Tijdens het optreden neemt Zoe de leiding en ze geeft vorm aan de muziek. Het geluid van Macy blijft onder de watermuziek het ruisen van het water aangeven.

Reflectie

De kinderen concentreerden zich heel erg knap. Deze groep had daar eerder moeite mee, maar vandaag ging het super.
We stimuleren ze nog verder met elkaar te gaan experimenteren met water-muziek en bieden nog wat extra instrumenten aan voor de klankkleuren die ze nodig hebben in hun compositie.

52

Groepje Yindee

dag 14
16 mei 2013
Oefenen...
Optreden!
Audio: waterstuk van Sinfonietta voor het groepje
Video (1:03 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.