Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje van Liv, Evi, Valentijn (was ziek), Anna, Emmely en Rijk maakt muizen- en babymuziek.

Observatie

Eerst speelt het groepje muizen muziek met piepgeluidjes op de viool. Dan is er nog een ander muisje: een getokkeld muisje. Liv en Anna spelen inmiddels op de xylofoon, met elk nog twee eitjes in de hand. Rijk trommelt in beide composities.

Als ze dan het derde stuk gaan spelen, slaat bij Evi de twijfel toe: hoe ging de 'baby muziek' ook alweer? Liv en Anna moedigen haar aan en spelen door.

Reflectie

Er wordt naar elkaar geluisterd. De meisjes hebben veel interactie met elkaar en een duidelijk muzikaal plan.

44

Muizen- en babymuziek

dag 12
18 april 2013
Uitproberen
Evi maakt tokkelmuisjes
Samen experimenteren op de viool
Nog meer tokkel muisjes
Oefenen
Liv doet het voor
Optreden!
Video (2:38 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.