Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje dat Snurk- , Slaap- en dromenmuziek maakt, bestaat uit Luna, Esmee, Julius, Noa en Chelsea.

Observatie

Het viel Juf Iet op, dat de kinderen tijdens het vrij spelen allemaal met hun eigen instrument bezig waren en bijna niet samenspeelden.
Tijdens het optreden valt de muziek echter heel mooi samen. Het strijken van Luna correspondeert heel mooi met de melodie op klankstaven van Esmee. Ze kiest hele mooie noten. Het klinkt echt dromerig.
Noa en Chelsea begeleiden met belletjes en Julius met een shaker. Het is prachtig!

Reflectie

Als ze elkaar beter hadden kunnen horen (ze hebben zachte instrumenten in een ruimte waar veel kinderen ook harde muziek maakten) hadden deze kinderen misschien eerder en meer samengespeeld. Het dromenthema is wel prachtig en daar moeten ze mee doorgaan.

43

Snurk-, slaap- en dromenmuziek

dag 12
18 april 2013
IN het groepje met juf Iet
tekeningen kijken, spelen
Luna wil niets liever dan de viool.
Ze kijkt naar de anderen
Video (1:10 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.