Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kinderen krijgen de keuze: tekenen of muziekmaken. Ongeveer de helft van de klas gaat tekenen.
De vraag die we stellen is: 'teken de geluiden die je thuis kunt horen, zoals net toen we fantaseerden over thuis'.

Observatie

De tekenaars gaan fanatiek aan de slag. We hebben vandaag meer kleuren aangeboden dan vorige week, toen tekenden ze alleen met grijs/zwart/bruin.

Er zijn kinderen die hele taferelen tekenen. Anderen tekenen alleen een geluid (zoals Colin).
Bjorn tekent het geluid dat je hart maakt.

Reflectie

Er zijn hele originele en mooie geluiden te zien in de tekeningen,waar we volgende keer mee verder kunnen. Zoals Luna's snurkgeluiden.

31

Tekeningen van vandaag

dag 09
21 maart 2013
Jalila
Luna: Mijn vader die snurkt
Anna
Valentijn: een stuk boot, daar wonen de transformers. En muziek.
Lina: Vogels en mijn huis. Fluit geluiden.
Bjorn: in je hart, boemboem
Sharon: glijbaan met een trap een hond en bloemen
Zoe: katten
Rijk: een varken met knor geluiden
Colin: Oeeoeoeoeo (een uil)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.