Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het is weer muziekles!
We openen de les zoals altijd met een warming-up en een rondje voor elkaar zingen.
Ook praten we over de vorige keren muziekles, wat voor geluiden we hebben gehoord en getekend. Vanaf vandaag gaat er een voicerecorder mee naar huis. Wie heeft er al een idee van geluiden die hij wil opnemen thuis?

Observatie

Kringgesprek:

Jalila: "Ik heb een trompet.
Iris: "Mag die een keer mee naar school?"

Iris: "Juf Iet heb jij dat apparaatje voor ons?"
Iet: "Een recordertje."
Iris: "Ik ga daar wat over vertellen."

Waarvoor gebruikten we dat eerder? Om in de muziekhoek dingen op te nemen.

Iris: "Deze mag vanaf vandaag iedere dag met iemand mee naar huis. Juf Iet hangt een lijstje op, waar hij is en wie er aan de beurt is. Maar waarom gaat deze mee naar huis? Wat heb ik jullie gevraagd de laatste 2 keer?"
- Muziek
Iris: "En we hadden het over de geluiden die je thuis kunt horen. Luna, jij had een snurkend iemand getekend. Jij zou aan je moeder kunnen vragen of zij het snurken wil opnemen! Dan kunnen we het hier luisteren en kunnen we snurkmuziek maken."

Iet: "Maar dat kan met alle geluiden van thuis."
Iris: "Bijvoorbeeld het geluid van de douche."
Iet: "Of van de WC."

Iris: "Wie heeft er nog een geluid in gedachten, wat je deze week zou willen opnemen?"

Valentijn: "Rock & Roll."
Iris: "Als er thuis radio of muziek aanstaat kun je dat ook opnemen."

Evi: "Ik zou het geluid van de piano opnemen."
Jalila: "Mijn toeter."
kind: "De WC"
Colin: "De WC die doorspoelt." (maakt doorspoel geluid)
Noa: "Mijn hondje die blaft."
(alle kinderen maken honden blaf geluidjes)

Iris legt uit hoe het apparaatje werkt. Vertel ook vooral even hoe je heet aan het begin van de opname!

Reflectie

Het recordertje brengt het 'geluiden van thuis' onderwerp naar een heel concreet niveau, iedereen kan zich heel goed voorstellen dat hij thuis is om zijn geluid op te nemen.

32

Welkom en kringgesprek

dag 10
4 april 2013
Lekker wakker worden
Stretchen
Stem opwarmen
Ik zing vandaag voor Evi
Demi zingt voor Esmee
Praten over de vorige keer
Gesprek
Video (1:17)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.