Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We hebben in de klas al twee geluiden van de vorige keer teruggehaald: 'het huilen van de wind in de open deur' van Rijk en het 'uilengeluid' van Colin.

In het speellokaal brengen Diet en Michiel de herinnering nog eens tot leven, door een tekening van een van de kinderen te spelen: De tekening van Rijk. Hij luistert ademloos.

We gaan nog een keer fantaseren met onze ogen dicht dat we in ons eigen huis zijn en wat we daar allemaal horen. De kinderen die nog nieuwe geluiden willen tekenen mogen dat doen, de kinderen die muziek willen maken mogen dat met Demi en Yindee gaan doen, want van die twee meisjes wordt de tekening van vorige week meegenomen om te spelen.

Observatie

Het fantaseren, het je voorstellen, dat je ergens anders bent, ging al gemakkelijker dan vorige week. De kinderen waren rustiger. Nog steeds is de concentratie niet heel lang in deze situatie.

Er komen wel weer andere geluiden naar boven, de verzameling wordt rijker.

Bij het musiceren valt op dat beide groepjes een dirigent hebben aangesteld. Het groepje van Michiel heeft twee stukken, één met Kaycee en één met Colin als dirigent. Het belletjeskoord dat Colin heeft opgehangen dient als ritme-instrument.

Reflectie

Het onderwerp is geïntroduceerd en er is al heel wat aan geluiden en muziek aan de collectie toegevoegd.
We gaan het project uitbreiden met letterlijke geluiden van thuis die kinderen mogen opnemen met de voicerecorder.

30

Project gaat verder

dag 09
21 maart 2013
Fantaseren dat je in je eigen huis bent...
Wat hoor je daar allemaal?
Napraten over het fantaseren
Vorige week maakten we tekeningen: Diet en Michiel spelen er 1
Daarna zelf muziek maken...
Instrumenten kiezen...
Groepje van Diet speelt de tekening die juf Iet vasthoudt
Ze musiceren vrij.
Groepje van Michiel
Tekenen
Anna, Jalila en Luna
Rijk en Bjorn tekenen
Valentijn is erg geconcentreerd
Optreden van de muziekgroep: het publiek
Groepje van Michiel
Colin heeft een belletjeskoord opgehangen
Video (3:54 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.