Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We gaan weer van start met een rondje zingen voor elkaar!
Colin vraagt tijdens de warming-up al enkele keren wanneer we 'gaan staan en zingen'.

Observatie

De klas is expressief. Er zijn twee kinderen, die het nog spannend vinden (nieuw op school), maar over het algemeen gaat het steeds luider, melodischer, gedurfder en origineler.

20

Ik zing vandaag voor...

dag 07
7 maart 2013
Sharon en Macy
Noa
Eli
Audio (3 minuten)
Video (56 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.