Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We zingen weer voor elkaar. Jarige Jalila mag beginnen.

Observatie

Ook hier neemt de durf en expressiviteit nog steeds toe. Het is een ritueel voor ons geworden: de kinderen vroegen er tijdens de warming-up al 3x naar. Wanneer gaan we voor elkaar zingen? Wanneer gaan we van plaats verwisselen?

Reflectie

Het rituele karakter van het spel is fijn voor de groep, en we blijven dit doen om het begin van de les te markeren.

19

Ik zing vandaag voor...

dag 06
1 maart 2013
Liv legt uit aan Kaya hoe het gaat.
Audio van 'Ik zing vandaag voor' (4:45 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.