Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Aangezien de cirkel prettig werkte hebben we deze weer in de ruimte afgeplakt. We starten met een kort gesprek over de ontdekte geluiden vorige week.
Uitgaande van de beweging en de luisteraandacht van de kinderen gaan we in het vrije spel kijken hoe de kinderen bewegen, of ze daar geluiden aan koppelen. De Kes kes wordt weer aangeboden.
We koppelen ook terug naar de geluiden en bewegingen van Moa. Die vorige week haar naam op verschillende plekken in de ruimte schreef, van rechts naar links en van links naar rechts op verschillende materialen (onder andere hout, leer, de muur).

Observatie

In de luisterronde ontdekken de kinderen weer nieuwe geluiden. Onder andere een rrrrrr geluid dat twee meisjes vorige week ontdekten en presenteerden. Al gauw doen de kinderen hun hand voor hun mond waardoor de klank verandert en ze nieuwe en meerdere geluidseffecten creëren!

In het vrije spel, waar heel veel kinderen en geluiden door elkaar gaan, zien we mooie spelen ontstaan: Een tweetal speelt samen handjeklap, drie heren stappen door de ruimte en maken een patroon met hun voeten, stem en handen. Er wordt even overlegd; een jongen vindt dat het anders moet! In een hoek staan twee meisjes te dansen; het is een soort draaidans.

Na het vrije spel presenteren de kinderen hun stukken.
Waar het de vorige week nog korte losse geluiden waren ontstaan er nu reeksen geluiden, in een vorm, langer durende muziek.

Reflectie

In de, voor onze volwassen oren en beeld misschien wel chaos, ontstaan heel subtiele geluiden en bewegingen. De zorgzaamheid waarmee de kinderen met elkaar en de geluiden omgaan is echt opvallend. Daar doorheen zijn er echter ook kinderen die tikkertje doen en hard rond rennen…

De aandacht waarmee de klas kijkt en luistert naar de presentaties getuigt weer van een enorme focus en concentratie! De kinderen doen een van de gepresenteerde dansen ook na in de ruimte.

Deze sessie wordt ons duidelijk dat we veel meer kunnen ingaan op wat de kinderen aandragen. De werktijd voelt wat kort waardoor het soms lijkt dat we de ideeën van de kinderen niet voldoende plek, ruimte geven. Dat is nog zoeken.

Ook komt de vraag naar het gebruik van meer instrumentarium naar voren. Daar zullen we de komende week mee aan de slag gaan!

08

Bewegen en ruimte

dag 03
23 januari 2012
Gesprek over ontdekkingen
Presenteren draai dans
Bewegen in de ruimte
Spring combinatie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.