Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In de ruimte heb ik wederom een cirkel afgeplakt. We starten met een kort gesprek over de ontdekte geluiden vorige week.
Ook in de klas van Marga zullen wij in het vrije spel gaan kijken hoe de kinderen bewegen, of ze daarvoor een instrument of hun stem inzetten.
Graag koppelen we ook nog terug naar de geluiden en bewegingen van Moa. Die vorige week haar naam op verschillende plekken in de ruimte schreef, van rechts naar links en van links naar rechts op verschillende materialen (hout, leer, muur). De kinderen hebben toen zo aandachtig geluisterd naar heel stille geluiden!

Observatie

De kinderen hebben nieuwe geluiden ontdekt. Onder andere een rrrrrr geluid dat twee meisjes vorige week maakten. Al gauw doen de kinderen hun hand voor hun mond waardoor je een effect creƫert. Prachtig!
In het vrije spel, waar heel veel kinderen en geluiden door elkaar gaan, zie ik heel mooie spelen ontstaan:
Een tweetal speelt samen handjeklap, drie heren stappen door de ruimte en maken een patroon met hun voeten, stem en handen. Er wordt even overlegd; een jongen vindt dat het anders moet! In een hoek staan twee meisjes geconcentreerd te dansen.
Na het vrije spel presenteren de kinderen hun stuk.

Reflectie

In de, voor mijn oren en beeld misschien wel chaos, ontstaan heel mooie, subtiele geluiden en bewegingen. De zorgzaamheid waarmee de kinderen met elkaar en de geluiden omgaan is echt prachtig. Daar doorheen zijn er ook kinderen die tikkertje doen en hard rond rennen. Wat is dat, waardoor komt dat?

De aandacht waarmee de klas kijkt en luistert naar de presentaties getuigt van een enorme focus en concentratie! De kinderen doen een van de gepresenteerde dansen ook na in de ruimte.

Deze sessie wordt mij duidelijk dat ik veel meer kan ingaan op wat de kinderen aandragen. En dus, misschien kalmer mag luisteren.
Daar tegenover staat dat we willen kijken hoe en of we de tikkertje spelende jongens aan de slag zullen krijgen met muziek.

07

Wat ontstaat er?

dag 03
23 januari 2012
Praten over geluid...
Presenteren van dans
Bewegingsloop in ruimte!
Springen in de maat!
Presentatie van stap, klap zing patroon
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.