Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is een belangrijke dag: de generale repetitie in het dorpshuis!
Alles staat al klaar voor het optreden van aanstaande donderdag. Amsterdam Sinfonietta zijn er ook, en wel met z'n vijven. Ze hebben vandaag ook een contrabassist meegenomen.
Leonard van Goudoever is er ook, en natuurlijk het team van Toeval gezocht.

Observatie

Alle drie kleuterklassen van de stap arriveren met hun juffen om 9 uur. Eerst mogen ze even in het dorpshuis op de grond gaan zitten, want we moeten even precies kijken welke klas waar heen moet op het podium, het is namelijk een constructie met 3 verschillende verhogingen. De klas van juf José mag als eerste zitten: zij mogen helemaal bovenaan op het podium plaats nemen. Een trede lager mag de klas van juf Adinda gaan zitten. De klas van juf Sandra gaat onderaan zitten.
Dan begint Amsterdam Sinfonietta te spelen. De kinderen lijken verrast door de muziek.

Daarna gaan we met z'n allen “donghi mombe mbudzi” oefenen. Juf Debby, die alvast de microfoon uitprobeert, vertelt wat er gaat gebeuren en spreekt het arrangement door met de kinderen: eerst begint zij op haar mbira, dan zet de ene helft van de kinderen in met “donghi mombe mbudzi”, daarna volgt de andere helft met 'hiya handeee nde nde nde...”
Sinfonietta speelt ook mee. Leonard geeft op een gegeven moment aan dat we gaan wisselen, en dat gaat echt vlekkeloos! Aan het eind komt er een fade out. We oefenen een paar keer... deze kleuters zijn er klaar voor!

Daarna geeft Amsterdam Sinfonietta nog een mini concert voor de kinderen. Zij mogen ook meedoen, wat erg leuk is.

Dan gaan de klassen van Juf Sandra en Juf Adinda terug naar school.
De luisterpark muzikanten blijven nog in het dorpshuis, want ook de luisterpark composities moeten nog geoefend worden!
Eerst eten de kinderen even hun pauzehapje. Daarna doen ze samen met de juf een spelletje om een beetje te bewegen.

Dan verklankt Amsterdam Sinfonietta 2 tekeningen over het luisterpark. Een tekening van Morris, en een tekening van Britta die tijdens de pauze precies aan de muzikanten vertelt wat haar bedoeling was bij de tekening.

En dan wordt er weer gewerkt: eerst worden de Luisterpark composities geoefend. Op de vloer van het dorpshuis liggen 6 gekleurde doeken met daarop instrumenten: elk groepje heeft een eigen 'eilandje'. Na het oefenen worden alle doeken met instrumenten erin opgerold en het podium op getild. Alles wordt steeds voor 2 groepen tegelijk klaargezet en dan doen een doorloop. Het gaat prima.
Alleen hebben de kinderen aan het eind, na meer dan 2 uur in het Dorpshuis hard te hebben gewerkt, niet meer veel aandacht over...maar dat is normaal! De zon schijnt en ze gaan terug naar school, waar ze even lekker buiten mogen spelen.

De luisterpark muzikanten zijn er klaar voor!

Reflectie

Het was heel spannend voor de kinderen om in het Dorpshuis te zijn. Ze leken opgetogen. De repetitie met alle kleuters ging ontzettend goed. Met Amsterdam Sinfonietta als extra begeleiding en in zo'n grote groep leken de kinderen beter naar de muziek te luisteren: ze letten heel goed op en zongen zuiver.

En ook het luisterpark gedeelte ging prima: er werd geconcentreerd geoefend en wij hebben het idee dat de kinderen een duidelijk beeld hebben over wat er gaat gebeuren.

Jochem zat er heel mee zit er erg mee in zijn maag dat hij eigenlijk niet durft op te treden. Hij mocht daarom van juf José achter het gordijn gaan staan. Dit deed hij ook, en hij speelde keihard mee! Wij vonden het heel bijzonder om te zien dat hij het aan de ene kant eng vind om op te treden, maar het aan de andere kant ook absoluut niet wil missen. En hij wil absoluut gehoord worden!

Wij kijken erg uit naar het optreden donderdag!

73

Generale repetitie

dag 23
3 juli 2012
Debby begroet de kleuters in het Dorpshuis
Alle kleuters van de Stap op het podium
Debby legt uit wat er gaat gebeuren
Leonard vertelt ook nog het een en ander
"Donghi Mombe Mbudzi!"
Een concertje van Sinfonietta...
...vinden de kinderen geweldig!
Even een bewegingsspelletje met de juf
Dan speelt Sinfonietta de tekeningen van Morris en Britta
Een zwart-wit kopie van Britta's tekening, voorzien van haar uitleg
De tekening van Morris met uitleg
Er wordt in de zaal geoefend
Ieder groepje op een kleedje
En daarna op het podium
De regengroep is er klaar voor!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.