Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De glijbaangroep mag als eerste hun filmpje bekijken. Zij willen zo snel mogelijk gewoon weer gaan spelen. Ze hebben wel kennisgenomen van hun eigen arrangement, maar gaan vooral spontaan en improviserend te werk.
Op een gegeven moment zijn ze met z'n vieren de djembe aan het onderzoeken. Ze kijken aan de onderkant, slaan er van boven op onderzoeken hoe het geluid klinkt dat er aan de onderkant uit komt.
Op een gegeven moment draaien ze de hele trommel om.
Daarna gaan ze gewoon weer verder.

Reflectie

Er heerst grote harmonie in deze groep. Damian heeft een sleutelrol bij het muziek maken, hij neemt het voortouw, maar Morris volgt hem meteen en antwoordt op een creatieve manier. Daardoor ontstaat er constant een muzikale wisselwerking tussen Damian en Morris.

Sam en Finn zijn hele goede begeleiders. Zij letten heel goed op en ondersteunen de andere twee dan muzikaal.

72

De glijbaangroep

dag 22
25 juni 2012
De glijbaangroep overlegt
Even de onderkang van de trommel bekijken
Wat komt er uit het gat?
Sam kijkt ook even in het gat.
Damian en Morris tillen de trommel op.
Ook Finn probeert in het gat te kijken.
Dan is de trommel omgedraaid.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.