Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is er een speciale muziekles waaraan de ouders deel mogen nemen! We willen hun graag de mogelijkheid geven om een kijkje te nemen in het Luisterpark en onze werkwijze. Speciaal voor de ouders hebben we het muziekatelier extra mooi ingericht met een expositie met tekeningen en foto's van de kinderen.

De ouderles is tegelijkertijd een voorbereiding voor het optreden op 5 juli, waar de ouders ook bij zijn en mee mogen doen.

Leonard van Goudoever, die de muzikale leiding heeft over de avond op 5 juli, is ook aanwezig.

Observatie

De opkomst voor de ouderles is overweldigend! Bijna alle ouders zijn er, wat geweldig!

Het muziekatelier is dan ook meteen bomvol! De ouders zitten al op de kussentjes wanneer de kinderen binnenkomen. De kinderen gaan voor hun ouders zitten.
Eerst stelt het team zich voor, dan vertellen we wat we allemaal gedaan hebben en wat de bedoeling is op 5 juli.

We zingen “donghi mombe mbudzi” en leren dat lied aan de ouders. Dan mogen de kinderen in hun groepjes “hun” muziekstuk laten horen. Iedereen zit stil te luisteren. Daarna mogen de kinderen het muziekatelier aan hun ouders laten zien: de tekeningen, de instrumenten, even samen muziek maken...

Er heerst een gezellige drukte en het is voor ons heel mooi om de belangstelling van de ouders op deze manier mee te mogen maken.

65

Ouderles!

dag 21
20 juni 2012
Het muziekatelier ziet er mooi uit
Er is een kleine expositie voor de ouders opgehangen
Tekeningen van het luisterpark
Het kipverhaal
Er komen heel veel ouders, leuk!
Er heerst meteen een gezellige drukte!
Leonard vertelt over de contrabas
donghi mombe mbudzi
Het dansje even laten zien
Finn en Sam met hun mama's
Rens, Senna en Damian met hun mama's
De schommelgroep speelt
De glijbaangroep laat hun muziekstuk horen
De bomengroep
De regengroep
De kippengroep
De heel lang geleden groep
Stan maakt muziek met zijn ouders
Evelien trommelt met haar ouders
Jochem tekent met zijn mama
Senna laat de gitaar zien
Het is heel gezellig
Lekker bij mama op schoot
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.