Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag gaan alle groepjes oefenen voor de afsluiting van volgende week in het Dorpshuis. Er liggen 6 matten - dus voor elke groep een mat - klaar met de instrumenten die de kinderen nodig hebben. Debby heeft een filmpje van de presentatie van elk groepje voorbereid, dat ze rustig in de hal kunnen bekijken. Dit is bedoeld als geheugensteun voor de kinderen, maar door het filmpje worden ze geprikkeld om ook over hun arrangement na te denken. Het is de bedoeling dat de kinderen nogmaals duidelijk met elkaar afspreken wat ze gaan doen, hoe ze beginnen en eindigen met hun muziekstuk. En hoe zij contact maken met elkaar tijdens het spelen. De groepjes beslissen of zij het wel of niet belangrijk vinden om bij het musiceren een tekening te hebben. Dan gaan zij hun muziekstuk oefenen en evt. nog een tekening maken. Aan het eind van de les presenteren zij hun muziekstukjes aan elkaar.

Observatie

De kinderen komen binnen en gaan in de kring op de kussentjes zitten. Eerst oefenen we het arrangement van 'donghi mombe mbudzi' nog een keer, want dat gaan we met alle kleuters zingen in het dorpshuis.

Dan praten we over het muziek maken. Jochem zegt dat je een tekening nodig hebt, anders kun je niets spelen.
De kinderen gaan met hun groepjes op de matten aan het werk en er wordt geconcentreerd gewerkt. Het heel lang geleden groepje heeft wat onenigheid vandaag, maar dat is een belangrijke stap in het proces. Juf José begeleidt hun hierin.

Als vanzelf gaan een heleboel kinderen tekenen. En opeens tekenen verschillende kinderen muzieknoten. Evelien en Rens maken alle twee een uitgebreide score die ze dan oefenen. Aron heeft ook een prachtige tekening met noten gemaakt, die Stan zit te oefenen: "hoog, laag, laag, hoog, middel" ... Zo gaan ze het hele blad af.
Senna maakt ook een muziek tekening.

Maar er worden ook een heleboel echt abstracte tekeningen gemaakt, die de kinderen dan willen verklanken.

Reflectie

Wij hebben het gevoel dat er vandaag een grote stap in het muziek maken en het bewust worden van en over muziek is gemaakt.

De kinderen waren heel erg bezig met het arrangeren van hun optreden.
En Evelien, Rens en Aron hebben muzieknoten getekend met een duidelijke betekenis: hoge noten, lage noten, korte en lange. Het ging heel duidelijk over het organiseren van klanken, over de toonhoogte, over de duur van een toon, en een ritme.

66

Op weg naar de presentatie

dag 22
25 juni 2012
In de kring
De glijbaangroep.
De heel lang geleden groep
Evelien tekent
Rens speelt zijn tekening
Er wordt overal hard gewerkt
Daliya, Janna vd. Sloot en Britta zijn gek op de violen
Overleg
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.