Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de bomengroep zijn Daliya en Janna vd S. gek op de violen, ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Ze zitten dan ook de hele les heerlijk te spelen.

Faye is bezig om linzen in verschillende potjes te doen.

Anouk lijkt helemaal in trance van een knikker die ze op een metalen bord in het rond laat draaien. Op een gegeven moment komt ze heel opgewonden naar Debby: "Juf Debby...weet je we hebben echt nog een knikker nodig. Anders heeft Janna (de L.) niks!".

Reflectie

Anouk maakt altijd samen met Janna de L. muziek. Het is heel lief dat zij voor haar vriendin ook een knikker probeert te regelen om het mooie geluid samen te kunnen maken. Janna zelf kijkt niet alsof ze iets mist.

71

De bomengroep

dag 22
25 juni 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.