Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Thijmen, Biel en Senna zijn de regengroep.

Samen met Debby bekijken ze het filmpje van vorige week. Ze hadden om de beurt gespeeld.
Thijmen: "Senna deed het verkeerd, hij speelde tussendoor."
Debby suggereert dat dat heel mooi kan zijn bij het muziek maken, en dat in een orkest ook iedereen door elkaar speelt. Ze zegt dat ze Senna's spel van vorige week heel mooi vindt en het heel goed bij het geheel vindt passen.

Thijmen tekent een bijzonder kleurrijke, expressieve en abstracte tekening: dat is onweer. Onderaan zijn visgraten te zien: die was door de bliksem getroffen. Hij verklankt de tekening op djembe.

Ook Senna tekent: hij tekent muzieknoten, maar we zien hem zijn tekening niet verklanken. Na afloop van de les zegt hij dat hij zijn tekening nodig heeft voor het concert.

Reflectie

Thijmen wil graag dat het in zijn groepje zo gaat als hij dat wil. Volgens hem doet Senna het niet goed omdat die niet precies om de beurt speelt. Wanneer Debby uitlegt hoe het zit bij het muziek maken en dat het juist heel mooi is om tegelijk te spelen en door elkaar heen (i.p.v omfr beurt), heeft hij daar wel oren naar en staat er duidelijk open voor.

Senna voelt zich bekrachtigt in de groep. Biel ondersteunt Thijmen in het verklanken van zijn idee├źn.

70

De regengroep

dag 22
25 juni 2012
De regengroep
Senna en Biel spelen, Thijmen tekent
Het onweer van Thijmen
Het onweer van Thijmen
De muzieknoten van Senna
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.