Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kippengroep was vandaag heel geconcentreerd aan het werk.

Ivan speelt op een nieuwe trommel: Biel had de andere trommel tijdens de ouderles stukgemaakt, en had een mooie jip en janneke trommel gekocht om hem te vervangen. Ivan omarmt de nieuwe trommel alsof het nooit anders was geweest.

In het begin kijken ze aandachtig naar het filmpje van vorige week. Toen was Britta het arrangement voor het einde vergeten en speelde nog door op de viool terwijl Ivan het sein had gegeven voor het einde, een harde klap op de trommel.
"Oh het einde! Ik was het vergeten! Zo meteen gaat iedereen zeggen: 'stoppen Britta!'" zegt ze.

Debby attendeert de kinderen op het belang van afspraken en een goed arrangement: dan wordt het stuk echt prachtig, vooral als iedereen zich eraan houdt.

Er wordt ook getekend in de kippengroep: Ivan maakt voor het eerst een abstracte tekening. Ook Mara heeft een prachtige abstracte tekening gemaakt. Eigenlijk twee tekeningen, op beide kanten van het vel. De tekeningen zijn heel belangrijk voor het muziekstuk, "Die hebben we nodig."

Reflectie

De kippengroep heeft een grote stap gemaakt in het musiceren: het lijkt alsof ze de complexiteit van muziek beginnen te begrijpen en bewust uit te kunnen voeren.
Ze hebben ontdekt hoe mooi het is als je tegelijk speelt en naar elkaar luistert, in plaats van om de beurt spelen in een volgorde die vast ligt.
Ze zijn ook heel expressief met elkaar gaan communiceren tijdens het muziek maken: vooral Ivan en Mara die stokjes voor de trommel en xylofoon in hun handen hebben bewegen hun stokjes heel mooi en ritmisch. Ze kijken heel goed naar elkaar. Ivan's houding is heel alert en expressief.

Het arrangement dat ze maken is heel mooi en de hele groep houdt zich er heel goed aan: het is een prachtig muziekstuk geworden!

69

De kippengroep

dag 22
25 juni 2012
De Kippengroep speelt
Mara is heel expressief
De kippengroep tekent
De abstracte tekening van Ivan
Een van Mara's abstracte tekeningen
En de tweede tekening van Mara
Het arrangement van de kippengroep (1:07") Mara zit in het begin al heel expressief te wachten
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.