Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Evelien en Rens maken ieder een tekening met muzieknoten die ze willen gaan spelen. Ze tekenen lange en korte noten, die geven hoog of laag aan. Evelien tekent heel duidelijke verschillen. Ze geeft Rens af en toe aanwijzingen waar ze vindt dat hij een noot langer moet maken. Rens tekent er dan meteen een bolletje bij, daar waar Evelien het nodig vond. Rens oefent met de triangel zijn eigen noten. Tijdens de presentatie leest Evelien al spelend van links naar rechts wat zij geschreven heeft. Rens en Evelien kijken de hele tijd naar hun tekeningen terwijl ze aan het spelen zijn.

Reflectie

Rens en Evelien zijn heel gericht aan het muziek noteren. Ze zitten er midden in en hebben er duidelijke idee├źn over. Ze werken goed samen.

68

De schommelgroep

dag 22
25 juni 2012
Evelien noteert
Het resultaat
Rens noteert
Rens speelt zijn uitgeschreven muziek
Notenschrift Rens
Presentatie van de schommelgroep (0:43"). Evelien en Rens lezen hun noten
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.