Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tijdens het inleidende gesprek in het klaslokaal zegt Jochem dat van iedereen een tekening mee moet, anders kun je niks spelen. Aron, Jochem en Stan vormen het groepje ‘Heel lang geleden’.
Zij besluiten dat zij 3 tekeningen van monsters en dino’s erbij willen hebben. En Aron heeft een tekening gemaakt met muzieknoten erop, ook die willen zij erbij om te verklanken. De noten laten zien wanneer iets lang en kort, hoog of laag moet klinken.
Aron wil geen triangel meer spelen, wat hij de week ervoor had gedaan, en vraagt Hans om mee te gaan zoeken naar een instrument dat een ‘KRAK KRRRG’ geluid maakt. Dit geluid heeft hij nodig om het moment van het barsten van de aarde weer te geven, toen in de ijstijd de zeeën ontstonden. Aron vindt dat een houten rasp met een stokje het juiste instrument is.
Terug in het muziekatelier heeft Aron moeite met het geluid dat er klinkt van alle kinderen die aan het oefenen zijn. Hij gaat het muziekatelier uit. Stan en Jochem gaan hem achterna met alle instrumenten, maar er wordt les gegeven in de hal, dus zij kunnen deze keer niet op het podium muziek maken. Ze gaan terug naar hun mat in het muziekatelier. Jochem speelde vorige week met een stok-met-bolletje op castagnetten, maar deze keer wil hij op het blik met dit stokje. Hij slaat hard en Aron kan niet tegen dit geluid. Hij wil dat Jochem ermee ophoudt. Jochem wil niet meer meedoen, want ‘hij mag niks’. Er volgt een pittig gesprek, waarin Stan en Aron Jochem vertellen dat hij niet kan stoppen omdat hij zo belangrijk is voor de groep.
Ze gaan weer aan de slag. Aron houdt de tekening met de muzieknoten van vorige week erbij en hij wil dat dat gespeeld wordt, hij heeft in zijn hoofd hoe het moet klinken. Tijdens de presentatie spelen Jochem en Stan wat anders dan Aron bedacht heeft dat er volgens hem op de tekening met muzieknoten staat. Aron wordt boos, zegt dat dat er niet staat. Hij loopt weg als Jochem en Stan het voor zijn gevoel nog steeds niet goed doen. Stan en Jochem spelen door tot juf José het sein geeft om het af te sluiten.

Bij het nagesprek vertelt juf José dat het niet erg is als de muziek anders gaat dan de bedoeling was. Het publiek weet niet hoe het muziekstuk ‘hoort’ te klinken, wat jij in je hoofd hebt of wat je met elkaar hebt afgesproken. Dus als er iets gebeurt wat niet was afgesproken, dan kun je het beste net doen alsof het zo hoort en niet laten merken dat er iets anders klinkt dan de bedoeling was. Het was dan ook heel goed dat Stan en Jochem gewoon doorspeelden, ook al ging Aron weg.

Reflectie

Met elkaar muziek maken is een samenwerkingsproces en dat is soms erg lastig. Voor de lang geleden groep was het een pittige sessie vandaag.

Aron heeft in zijn hoofd wat hij wil dat er gebeurt, en daar is hij heel precies in. Voor zijn gevoel voeren Jochem en Stan het niet goed uit. Aron vindt het moeilijk om de andere twee hun gang te laten gaan, zijn idee los te laten en in te gaan op wat er spontaan gebeurt. Voor Jochem en Stan is het lastig om te moeten doen wat er in Arons hoofd zit. Zij hebben hun eigen ideeën, en sowieso is het heel moeilijk om een tekening exact te verklanken.

Jochem loopt al weken te piekeren over de naderende presentatie in het dorpshuis, want eigenlijk vindt hij het doodeng. Hij had vorige week al tegen juf José gezegd dat hij niet gaat optreden, en toen hadden ze afgesproken dat hij gewoon achter het gordijn mag gaan spelen als hij dat wil. Dat vond hij dan ok. Tijdens de ouderles vorige week trad Jochem moeiteloos op, toen ging het haast als vanzelf. Vandaag kondigt hij aan te willen stoppen, na het conflict met Aron. In het gesprek dat volgt vertellen de anderen hem hoe belangrijk hij voor de groep is. Dit is een heel belangrijk proces voor Jochem.

Stan stelt zich op als diplomaat: hij probeert heel erg te bemiddelen en er toch iets van te maken. Bij het presenteren maakt hij er ook samen met Jochem iets moois van.

67

De heel lang geleden groep

dag 22
25 juni 2012
Nadenken over de tekeningen en de instrumenten
Aron heeft een idee
De muzieknoten die gespeeld gaan worden
En de tekening van Stan
En de monsters van heel lang geleden
Plus andere dieren van heel lang geleden
Het drumstel wordt gebouwd
Een deel van het drumstel van Stan
Ander deel
De presentatie van de heel lang geleden groep (1:18")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.