Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De heel lang geleden groep bestaat uit Aron, Jochem en Stan. Zij zijn alledrie erg bezig met de prehistorie, en hadden dinosaurussen getekend.
Zij werkten rustig op het podium in de hal, omdat Aron pijn aan zijn oren had en last had van het geluid.

62

De heel lang geleden groep

dag 20
19 juni 2012
Stan bouwt een klankinstallatie
Jochem bekijkt zijn tekening
Aron geeft aanwijzingen
De heel lang geleden groep (1:47")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.