Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag worden de kinderen in de ochtend al verrast door een optreden in de hal van een trio van Amsterdam Sinfonietta. Inki Varga, Els Goossens en Michiel Weidner komen ons ook ondersteunen tijdens de muziekles in het muziekatelier.

We hebben nog maar heel even te gaan tot de einduitvoering, dus er moet hard gewerkt worden! We willen de kinderen vandaag voor een vast groepje laten kiezen, waarmee ze dan iets uitwerken voor de einduitvoering in het dorpshuis. De muzikanten van Amsterdam Sinfonietta zijn die avond ook aanwezig, dus zij kunnen de kinderen muzikaal ondersteunen.

De afgelopen weken hebben zich vanzelf al groepjes gevormd, maar we willen aan de kinderen vragen of de groepjes die wij herkend hebben wel kloppen. Dit doet José al voor aanvang van de les. Eerst vormen we dus de groepjes. Dan wordt er hard gewerkt. Aan het eind laten de kinderen horen wat ze gemaakt hebben.

Observatie

De kinderen vinden de muziek geweldig! 's Ochtends gaan een aantal al dichtbij het podium staan, zoals Sam, Morris en Finn.

Als het tijd is voor de muziekles gaat Debby de kinderen weer in de klas ophalen en vertelt nog even dat de einduitvoering nadert en wat we gaan doen. Het trio van Sinfonietta wacht de kinderen op in het muziekatelier, waar zij op viool, altviool en cello prachtige muziek staan te spelen als de kinderen binnenkomen.
Even worden de drie instrumenten van het trio met elkaar vergeleken: ze verschillen in grootte, maar ook in klank. Doris heeft haar viool ook meegenomen. Ze pakt hem uit en houdt haar kleine viooltje ernaast: 4 instrumenten uit dezelfde familie in verschillende maten naast elkaar. Inki heeft nog een hele kleine viool meegenomen, die houdt ze er ook naast. Heel mooi om te zien.

Tijdens de einduitvoering mogen de kinderen maximaal 2 minuten spelen. Om even te ervaren hoe lang dat is geeft Debby een startsein voor een lange stilte, en wachten we tot de tijd voorbij is. Het lijkt heel lang!

Dan worden de groepjes gemaakt: elk groepje mag op een mat gaan werken. Het verdelen van de instrumenten vraagt even een beetje bemiddeling, maar juf José heeft het al snel geregeld zodat iedereen tevreden lijkt te zijn.

De muzikanten van Sinfonietta verdelen zich over de groepen. Els gaat met een groepje in de klas werken. Inki blijft met een ander groepje in het muziekatelier. Michiel ondersteunt twee groepen in het atelier.
Aron heeft heel erg pijn aan zijn oren en kan niet zo goed tegen het geluid, dus hij gaat met Jochem en Stan op het podium zitten werken.

Sommige groepjes vinden het fijn om met de Sinfonietta musici te werken. Andere groepjes lijken geheel zelfvoorzienend, zoals het groepje van Aron, Thijmen en Jochem, of het groepje van Anouk, Janna & Janna, Faye, Daliya en Luce.

Na een tijdje komen we weer bij elkaar in de kring en laten alle groepjes horen wat ze gemaakt hebben. De zes groepjes hebben ook meteen mooie namen: Glijbaangroep, schommelgroep, regengroep, bomengroep, heel lang geleden groep en natuurlijk de kippengroep.

Reflectie

De kinderen vinden de muziek prachtig, en de aanwezigheid van de musici is een geweldige ervaring voor ze. Na de les hebben ze dit duidelijk aan de juf laten weten.

Voorafgaand aan de muziekles had de juf de groepjes al met de kinderen besproken, dus dat was duidelijk in de muziekles. De kinderen leken geconcentreerd te werk te gaan en waren echt bezig met de einduitvoering. Het leek ze dan ook geen moeite te kosten om voor iets te kiezen. BIj het muziek maken waren er mooie verrassingen: Stan bijvoorbeeld had een hele klank/trommelinstallatie opgebouwd bestaand uit bekers, dozen en een blik, die hij zorgvuldig speelde.

Het groepje van Thijmen leek in het begin een beetje verloren, maar toen de tekening van de regen erbij kwam leek alles op z'n plaats te vallen.

Ook Finn had een heel duidelijk idee over wat zijn groep nodig had: die ene tekening van de glijbaan...

Een van de moeilijkste dingen is nog steeds het beëindigen van het muziekstuk. Voor sommige kinderen is dit heel duidelijk, soms is er een duidelijke afspraak in de groep. Maar voor veel groepen blijft het moeilijk om het samen af te ronden. Daar moeten we nog aan werken!

58

Groepjes met Sinfonietta erbij

dag 20
19 juni 2012
Het trio van Sinfonietta speelt voor de hele school in de hal
Sam en Rens lopen meteen naar voren.
Het trio wacht de kinderen op in het muziekatelier
Inki heeft nog een mini viooltje erbij.
Doris speelt met Inki
De grote tekeningen van het luisterpark worden verklankt.
Eerst de ene, dan de andere
Dan wordt er muziek gemaakt
En geluiden
Opperste concentratie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.