Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag wordt er alleen getekend. Met de presentatie in het vooruitzicht willen we de kinderen op twee hele grote vellen papier het Luisterpark zelf én de muziek laten tekenen. Want de kinderen hebben de afgelopen weken veel diverse tekeningen gemaakt; we hopen dat het tekenen van het luisterpark een extra focus zal geven met het oog op de eindpresentatie.
We bespreken met de kinderen welke onderwerpen ze allemaal op de grote vellen willen tekenen en hoe we dat gaan organiseren
Het muziekatelier wordt vandaag anders ingericht. Er wordt geen geluidentafel met geluidsmateriaal of instrumenten neergezet. Aan de muur hangen de tekeningen die de kinderen de week ervoor hebben gemaakt, op de grond zijn twee grote vellen papier geplakt, op twee plekken wordt het tekenmateriaal aangeboden, er is de kring van kussentjes, de schragen met tekeningen van de muziek die eerder zijn gemaakt omgeven de plek waar de kinderen aan de slag gaan. Als tekenmateriaal wordt naast de stiften (zonder roze en oranje), kleurpotloden (zonder roze en oranje) en zwarte potloden nieuw materiaal aangeboden. Houtskool en pastelkrijtjes.
Hans introduceert het nieuwe tekenmateriaal door er in de kring mee te tekenen op de CD, met de muziek van het Luisterpark van de kinderen. Tegelijk wordt hiermee een zaadje gelegd voor het ‘muziek tekenen’.
De kinderen kunnen op de grote vellen tekenen maar ook op kleinere vellen en muziekpapier.
De CD met de Groeten uit het Luisterpark wordt tijdens het tekenen aangezet.

Observatie

In de kring in het muziekatelier kijken de kinderen muisstil toe als Hans de muziek van de CD met muziek van de kinderen tekent. Als Debby heeft uitgelegd wat de bedoeling van de grote tekenvellen is en vraagt wat er allemaal getekend kan worden barsten de ideeën los: de brug, heggen die je onderweg tegenkomt, het Luisterpark zelf. Debby vraagt hierop: ‘Wat is dat, het Luisterpark?’ De kinderen barsten hierop weer los: ‘Glijbaan, schommel, bomen, klimrekken, brandrij, geen gekke poppetjes, kippen, het hok, voetbalveld, het doel in het voetbalveld, de honden in het Luisterpark’. ‘Dan moet je er geen poep bij tekenen?’ ‘Die liggen er ook’. Vogels. ‘Wie gaat het gras tekenen?’ ‘Ikke, ikke”. Debby vraagt: ‘Wie gaat de geluiden tekenen?’ Britta wil de geluiden tekenen. ‘Je kunt een boot tekenen’. Alle kinderen kunnen meerdere dingen uit het Luisterpark tekenen.
De kinderen doen enthousiast mee bij het inventariseren van wat en hoe er getekend zal gaan worden. De onderwerpen met bijbehorende tekenaars zijn:
Vogels (kippen, eksters, kraaien, kippen) en honden: Thijmen, Rens, Jochem, Bièl, Evelien, Stan
Schommel: Ivan, Mara, Daliya
Glijbaan: Rens, Morris, Sam, Finn
Ingang en de heg: Senna, Rutger
Brandrij: Britta en Doris
Muziek uit het Luisterpark: Britta
Lucht: Janna L
Finn wordt door Dexter getekend.
Goal: Damian
Voetbalveld: Stan
Britta en Thijmen hebben sterke ideeën hoe de vellen te verdelen en waar de onderwerpen te tekenen.
De kinderen gaan zéér beslist en met groot enthousiasme aan de slag. Veel kinderen gebruiken het houtskool en de pastelkrijtjes. Ze zitten al snel helemaal onder de zwarte vegen. Sommige kinderen blijven geconcentreerd bezig op hun plek op één van de grote vellen (Thijmen en Jochem, Senna en Rutger, Damian en Stan, Finn en Morris, Bièl en Evelien), anderen tekenen op beide vellen bloemetjes, zonnetjes, vogels, hartjes (Anouk, Janna L, Faye, Daliya, Rens, Ivan, Dexter). En sommige kinderen tekenen liever alleen, op een los vel (Luce, Doris, Britta, nieuwe Sam en later ook Mara). Jochem is zo geconcentreerd bezig met het inkleuren van de stam van zijn boom met eikeltjes, vogels en een eekhoorn, dat hij niet mee wil met zijn moeder die hem komt ophalen voor de schoolarts. Senna en Rutger blijven van begin tot het eind van de les fanatiek de ingang van het park en het pad tekenen op hun plekje aan het grote vel.
Morris, Finn en Stan tekenen het hek helemaal rondom aan de rand van een van de grote vellen. Ze laten een stukje open, daar kun je naar binnen. De kinderen betreden daadwerkelijk via deze opening het Luisterpark op vel. Even later tekent Faye het gat dicht. Iedereen moet nu over het hek stappen om in het Luisterpark te komen en er te tekenen.
Wie klaar is met tekenen mag met juf Debby mee naar het klaslokaal, waar ze de filmpjes met zichzelf aan het muziek maken gaan bekijken.
Britta, Doris en Mara blijven als enigen achter in het muziekatelier en werken gestaag door, genietend van de rust en van het feit dat er geen andere kinderen meer op hun tekening komen krassen en vegen.

Reflectie

Het idee om met z'n allen te tekenen op grote vellen vergt enige organisatie. Britta en Thijmen nemen hierin het voortouw. Samen met hen komen we tot een verdeling van de onderwerpen op de vellen.
Moeilijk aan zo’n groot vel is dat er over elkaars tekeningen gelopen wordt, waardoor de tekeningen uitgeveegd worden. Hierover maken we tijdens de les de afspraak goed op te letten en proberen niet op de tekeningen te gaan staan.
De kinderen zijn zeer gemotiveerd en geconcentreerd aan het tekenen. Britta en Mara tekenen voor het eerst sinds het project niet alleen figuratief maar ook abstract, zeer expressief. Ze hebben de muziek getekend die ze horen.
Het nieuwe tekenmateriaal inspireert, bijna alle kinderen werken met de houtskool en de pastelkrijtjes.

57

Twee grote vellen papier

dag 18
5 juni 2012
Opperste concentratie
Daliya tekent een enorme pruim
Dit is Evelien in het Luisterpark
Glijbaan
Damian maakt de goal
De vogelkooi en de goal van Damian en Stan
De muziek van Britta
Luce werkt in haar eentje op een vel
De hond van Thijmen
Ivan tekent mee aan de schommel van Mara
De schommel van Daliya
Een deel van de brandrij van Doris
Mara's glijbaan, wolk met regen en de muziek
Het Luisterpark met rondom het hek van Finn en Morris
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.