Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Doris en Britta trekken meteen met z'n twee├źn naar een matje. Doris heeft haar viool meegenomen.
Britta heeft al snel een trommel, een darbuka. Ze voeren muzikale gesprekjes en wisselen steeds van instrument.

Op een gegeven moment tekent Britta allemaal muzieknoten. Daarna gaat ze verder op de djembe. Haar tekening wordt belangrijk bij het muziek maken. Wanneer zij mogen presenteren speelt Britta de muziek die ze heeft getekend.

Reflectie

De muzikale gesprekken tussen Doris en Britta worden steeds avontuurlijker, ritmischer en langer. Ze zijn vandaag heel expressief: Doris gaat op de trommel zitten en speelt met passie. De dames lijken het helemaal eens over het frequente ruilen van de instrumenten; er lijkt een systeem in te zitten.
Britta tekent een partituur van het muziekstuk en is daar heel serieus mee bezig. Ze tekent noten die lijken op klassieke muzieknotatie.

56

Muzikaal gesprekje

dag 17
31 mei 2012
Britta en Doris 'in gesprek'
Britta tekent haar muziek
Mara assisteert door de tekening vast te houden
Muzikaal gesprek Doris en Britta (2:30")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.