Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Met Michiel en zijn cello kunnen de muzikale gesprekjes waar de kinderen vorige week mee bezig waren doorgezet worden.

Observatie

Michiel houdt met zijn cello verschillende gesprekjes met de kinderen. Hij komt met zijn cello langs om met ze samen te spelen. Er komen vanzelf kinderen bij die ook mee willen doen.
Stan spreekt met het buisklokkenspel tot de cello van Michiel.
Evelien en Rens spreken afwisselend met beker vol knoopjes, steen op schuurpapier, viool en djembé met de cello.
Regelmatig komen andere kinderen langs die eventjes meedoen en dan weer met elkaar hun eigen gang gaan.

Reflectie

Rens en Evelien worden de hele les erg aangetrokken door de cello van Michiel. Ze doen af en toe eventjes mee met Stan en Michiel. Later komt Michiel bij Rens en Evelien die met Aron en Thijmen op een mat bezig zijn. Rens en Evelien vinden het leuk om met de cello een gesprek te voeren. Het gesprek bestaat uit het reageren in hetzelfde ritme met verschillende geluiden en instrumenten.

53

In gesprek met de cello

dag 16
22 mei 2012
Rens op viool
Bij Michiel in het hoekje
Evelien speelt, Rens luistert en antwoordt daarna
Rens en Evelien op djembé en Michiel
Rens op viool en Michiel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.