Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag loopt alles anders dan gepland: we wilden eigenlijk met instrumenten naar het Luisterpark, om daar muziek te maken. Maar het is ineens heel slecht weer! Dus blijven we binnen.

We hebben bezoek uit Engeland: Sarah Moody komt naar de les kijken. Zij is celliste en organiseert muziekprojecten met jonge kinderen volgens een soortgelijke pedagogische benadering als TOEVAL GEZOCHT.

Sarah spreekt Engels, maar dat geeft niet, want we hoeven niet met woorden te praten. Vandaag praten we door middel van muziek. Alle kinderen worden uitgedaagd om “hun” verhaaltje uit het Luisterpark door muziek te vertellen.

In het muziekatelier liggen matten op de grond. Daar kunnen verschillende groepjes op gaan zitten om muziek te maken.

Observatie

Debby ontmoet de kinderen in de klas en vertelt dat we eigenlijk naar het park hadden gewild, maar dat het vanwege het slechte weer niet kan. Juf José neemt de kinderen “in gedachten” mee naar het Luisterpark. Ze zitten met gesloten ogen op hun stoel in de kring, terwijl juf José vertelt welke weg we afleggen: we vertrekken in de brandrij van school. Het geluid van school wordt steeds zachter. Dan lopen we naar de brug... Tegelijkertijd laat Debby wat passende geluiden horen uit het Luisterpark.

Als we weer “terug zijn” in de klas verteld Debby dat Sarah er is en dat zij geen Nederlands spreekt. We gaan dus alleen met muziek praten vandaag. Maar er wacht nog een grote verrassing in het muziekatelier. We gaan er met z'n allen heen om te kijken wat dat zou kunnen zijn.

Als we in de kring op de kussentjes in het muziekatelier zitten horen we ineens een prachtig geluid van achter de poppenkast vandaan komen. Er komt een instrument van achter het gordijn vandaan: een saxofoon. En wie speelt zo mooi...? Dat is juf Hans! Zij lijkt haast te 'zingen' op haar saxofoon. Na een tijdje gaat de saxofoon in gesprek met de mbira van Debby.
Achteraf zegt Aron: “Het leek net alsof ze ruzie hadden. Waarom maakt iedereen altijd ruzie?”

Dan mogen de kinderen op de matten aan het werk. Binnen de kortste tijd lijkt er overal van alles te gebeuren. Doris en Britta voeren een gesprek tussen een darbuka en een viool. Morris, Damien, Rens en Sam spelen geweldige ritmes. Anouk en Janna de L. zijn met subtielere geluidjes bezig.
Daliya, Janna vd S. en Dexter spelen op de violen.

Na een tijdje laten de kinderen hun muziek aan iedereen horen.

Reflectie

Vandaag wisten we haast niet waar we moesten kijken: er leek overal zoveel te gebeuren. Van muzikale gesprekjes tot mooie geluiden, vioolduetten en stevige ritmes – het bruiste in het muziekatelier.

54

In muziek praten

dag 17
31 mei 2012
Luisteren naar muziek in de kring.
Juf Hans met haar saxofoon.
We gaan muziekmaken!
Daliya en Janna vd S. spelen viool
Opperste concentratie bij Janna vd S., Daliya en Faye
Daliya in gesprek met Faye
Mara komt er ook bij. Faye speelt viool.
Mara legt alle toetsen van de xylofoon eerst goed.
Er wordt ook weer getekend
Anouk en Janna de L.
Een nieuw trommelgroepje
Muzikale gesprekjes
Een trio: viool, triangel en fluit.
3 musketiers, niet van elkaar te scheiden.
Luisteren
Impressies van de sessie (2:23")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.