Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De kippengroep werkt aan een verhaal met verschillende delen, dat nog niet af is. Om rustig te kunnen werken gaat de kippengroep in het klaslokaal zitten. Vorige keer hebben Mara en Britta bij de volière een nieuw deel van het verhaal verteld. Eva en Sytske hadden dit gefilmd en uitgewerkt.
Debby heeft het uitgewerkte verhaal meegenomen en leest alles van begin af aan voor.

Observatie

Doris en Ivan hebben duidelijk zin in muziek maken, ze spelen er meteen op los. Britta heeft haar gitaar meegenomen. Zij en Mara zijn heel erg gericht op het verhaal en luisteren geconcentreerd naar het hele verhaal dat ze tot nu toe samen hebben bedacht. Debby leest het voor. Mara verteld aan het eind meteen hoe het verhaal verder gaat:
“Die eieren dachten 'ik wil wel een echte kip worden. Zo groot als die andere kippen. Ik wil wel uitkomen. Hoe lang duurt het nog voordat ik uitkom?'”
Maar Britta onderbreekt haar:
“nou weet je, ik heb met Doris overlegd. Wij zaten te denken om achter het verhaal te zeggen dat de eitjes wouden uitkomen en dat ze hun mama misten. Dat ze niet wisten wie hun mama was en dat ze dachten dat hun mama 6000 neuzen had, 10000 vingertjes en dat ze 101 teentjes hadden.

Mara is het er niet mee eens: “dat dacht ik niet.”
Britta: “Dat dachten de kuikentjes in het eitje.”
Mara:”maar ik vind dat niet zo leuk.”
Britta: “En toen kwamen ze uit, en toen dachten de kuikentjes 'wat zijn dat nou weer voor rare wezentjes”

Er wordt een hele tijd gepraat. Mara geeft het uiteindelijk op, maar ze is er niet blij mee. Dan overleggen de kinderen over de uitvoering van het verhaal. Hoe moet de begeleiding? Om en om, of in een bepaalde volgorde, en zo ja in welke volgorde? Voor Britta is de volgorde heel belangrijk. Doris lijkt alles best te vinden, als het maar duidelijk is. Voor Ivan is het een beetje verwarrend want het gaat over kruis en hij weet niet precies wanneer hij aan de beurt is. Al met al loopt het niet echt soepel in het kippengroepje vandaag.
Na een tijdje gaan we terug om het verhaal aan de klas te laten horen. De kinderen zitten aandachtig te luisteren. Tijdens de uitvoering spelen de muzikanten om en om, terwijl Debby het verhaal voorleest. De toeschouwers luisteren geboeid. Als Debby klaar is met voorlezen maakt Britta het verhaal af.

Reflectie

De kinderen wilden graag in de klas gaan werken omdat ze graag een rustige omgeving wilden, maar door het muziekatelier te verlaten leken ze een beetje de context kwijt te raken. In het klaslokaal werd veel gepraat over het hoe of wat, maar ze konden het vandaag moeilijk eens worden.
Mara had een mooi verhaal bedacht, maar Britta ging daar duidelijk niet in mee en het werd een soort krachtmeting. Debby stelde voor om beide verhalen te gebruiken, er zijn immers meerdere eitjes, maar Britta wilde heel duidelijk haar versie van het verhaal vertellen. Mara was daar niet tevreden over maar schikte zich wel.

Er was een uitgebreide discussie over het voorspelen van het liedje, vooral over hoe de begeleiding zou moeten zijn. Iedereen om de beurt of door elkaar? Debby moest het verhaal tot nu toe voorlezen, dat was duidelijk. Maar terwijl de kippengroep in een onbevangen moment in het klaslokaal heerlijk muziek zat te maken, leken ze zicht erg in het detail te verliezen op het moment dat ze bewust met hun verhaal bezig waren. Er kwamen te veel zelfbedachte regels en de kinderen leken daardoor helemaal gefocust op het naleven van deze regels. De creativiteit kwam hierdoor duidelijk in het geniep: op het moment dat ze “hun verhaal” gingen voorspelen speelden ze om de beurt een slag op hun instrument. Alle mooie klanken, ook door elkaar heen en samen, waren even verdwenen.
Tegelijkertijd werd ook heel duidelijk dat het verhaal heel belangrijk voor de kinderen is. We willen deze groep daarom motiveren om het verhaal alleen door muziek te vertellen, dus de woorden even weg te halen. Als de muziek tot bloei kan komen, dan kunnen ze het gesproken woord er altijd weer aan toevoegen.

52

Het kipverhaal

dag 16
22 mei 2012
Mara en Ivan delen aanvankelijk een viool. Juf Iet kijkt.
Muziekmaken in het klaslokaal
Mara en Britta praten over het verhaal.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.