Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag hebben wij Michiel Weidner van Amsterdam Sinfonietta met zijn cello op bezoek. Daarnaast hebben we nog een andere speciale gast in de klas: juf Iet van de Wagemaker school, die ook aan het 'Jong geleerd...' project meedoen, komt poolshoogte nemen op de Stap.

We gaan vandaag verder met het idee van muzikale gesprekjes. Vorige week zijn wij hiermee begonnen.

Observatie

Debby haalt de kinderen in de klas op. Michiel speelt in het muziekatelier. Op weg naar het muziekatelier zijn de klanken van de cello al te horen. De kinderen gaan op de kussentjes zitten en er wordt geluisterd naar de prachtige cellomuziek.
Daarna volgt een gesprekje. De kinderen vertellen over de violen en het Luisterpark.Daar zijn eenden. Die speelt Michiel op de cello. Dan komen er nog andere dieren langs, maar uiteindelijk speelt Michiel het stuk “de zwaan” van C. de Saint-Saens.

Dan hebben we het over de muzikale gesprekjes van vorige keer. Doris vertelt dat ze in de klas ook nog een keer muzikale gesprekjes hadden gevoerd. We luisteren naar een opname van het gesprekje tussen Doris en Diet tijdens de vorige muziekles.

Voordat de kinderen aan de slag gaan haalt Debby de gebeurtenissen van de afgelopen weken nog even terug en praat over een paar groepjes die zijn ontstaan, zoals de trommelgroep en de kippengroep.

Er liggen overal matten op de grond. Wij nodigen de kinderen uit om met “hun groepjes” op een mat gaan werken. Ze mogen ook zelf kiezen of ze muziek willen maken of tekenen. Deze keuze had José ze al in de ochtend laten maken, en een aantal kinderen hadden aangegeven eerst te willen tekenen. Maar iedereen wilde uiteindelijk ook muziekmaken.

Michiel is er als “ambulante” muzikant en muzikale gesprekspartner. Hij gaat met verschillende kinderen aan de slag.

Aan het eind presenteren de kinderen wat ze gedaan hebben. Aron en Thijmen hebben een soort parcours uitgestippeld dat ze op en aflopen, achter een geluid aan. Janna vd S. en Anouk spelen op de djembe's, begeleid door Janna de L. op een buisklokkenspel. Ze hebben een geweldig ritme te pakken en vooral Janna vd. S. komt helemaal los op de djembe.
Evelien en Rens spelen even later ook een djembe duo, samen met Michiel op de cello. Ze experimenteren heel erg met het geluid en manieren om de djembe te bespelen. Eerst bespeeld Evelien het instrument met haar elleboog, daarna met haar hoofd. Ook Rens is experimenteel bezig. Er ontstaat een prachtig gesprek met Michiel.

Helaas kan niet iedereen aan de beurt komen. Dexter vindt dit erg jammer. Hij mag volgende keer beginnen.

Aan het eind gaan de kinderen liggen om nog even rustig naar cellomuziek te luisteren

Reflectie

De kinderen zijn opgetogen en hebben heel erg zin in het muziekmaken. De aanwezigheid van Michiel wordt erg op prijs gesteld. Tijdens het kringgesprek is op verschillende momenten te merken dat ze zin hebben om aan de slag te gaan.
Het terugluisteren van een eigen geluidsopname – die van Doris met Diet – lijkt deze keer wat minder onwennig dan voorheen, wat leuk is om te zien.

Als de kinderen zelf aan de slag mogen lijken ze allemaal een duidelijk idee te hebben van wat ze willen doen. Het is ook voor het eerst dat we de keuze voor het tekenen vrij laten, i.p.v. de klas op te splitsen en de ene helft eerst te laten tekenen, de andere helft muziek te laten maken, en daarna te wisselen. Fijn dat zich dit nu helemaal vanzelf regelt, zonder dat het te rommelig wordt. Sommige kinderen die ervoor kozen eerst te tekenen hadden wat prikkels nodig om dan ook nog muziek te gaan maken. José en Iet gingen deze kinderen na een tijdje aanmoedigen om de stap naar het muziekmaken te nemen. Wellicht waren ze anders gewoon bij het tekenen gebleven?

De muzikale gesprekjes waren heel mooi, en tijdens de presentaties zorgden sommige kinderen echt voor een verrassing. Zoals Janna vd. S. die heel gepassioneerd en vol energie op de djembe ging slaan, terwijl zij wekenlang alleen heel erg subtiele geluidjes had gemaakt.

51

Een cello op bezoek

dag 16
22 mei 2012
Michiel met zijn cello
Praten in de kring
Thijmen en Ivan gaan erbij liggen
Janna doet haar ogen dicht als ze naar 'de zwaan' luistert
Damien op viool
Finn tekent, en ligt daarbij helemaal op het papier
Een gesprek tussen Evelien en Rens
En een gesprek tussen Michiel en Stan
Een gesprek tussen Anouk en Janna de L.
En lekker liggen...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.