Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag gaan wij weer naar het Luisterpark. Wij kijken, luisteren, ruiken en voelen opnieuw en kijken of er iets veranderd is. Nicoline en Diet van Amsterdam Sinfonietta spelen in het Luisterpark voor ons. Zij laten ons ook een muzikaal gesprekje met hun violen horen. In het muziekatelier nodigen wij Doris uit om met haar viool met Diet een muzikaal gesprek te voeren. Daarna nodigen we alle kinderen uit om een vriendje en een voorwerp of muziekinstrument uit te kiezen waarmee zij een gesprek willen voeren. Debby vertelt de kinderen: ‘We willen geen slaande ruziegesprekken, dus we willen geen harde herrie en we willen elkaar goed kunnen horen. Wat heel belangrijk is in een gesprek, is dat je elkaar laat uitspreken en dat je goed naar elkaar luistert. Er zijn trommels, echte trommels die zijn alleen om met de handen te bespelen, niet om met de stokken. OK?’

Observatie

Doris wil wel met haar viool met Diet een gesprek voeren, maar zegt dat zij dat nog niet geleerd heeft op haar vioollessen. Debby moedigt haar en dan begint Doris gewoon. In het begin is het spannend, ze begint met een liedje dat zij al kent, maar al snel krijgt ze meer gespreksstof en speelt zij losser en verrassender. Alle kinderen en volwassenen luisteren ademloos. Als het gesprek is gevoerd is Doris duidelijk heel blij. Waarover het gesprek ging is niet duidelijk voor iedereen. Ook Doris zelf wist het niet. Maar dat het een spannend gesprek was, was duidelijk aan de concentratie van het publiek.
Op Debby’s verzoek of alle kinderen nu een muzikaal gesprek willen gaan voeren, krijgt zij als uit één mond JAAAAH tot antwoord. Alle kinderen gaan dan ook enthousiast aan de slag. De 3 violen zijn heel geliefd, dáárop willen wel meer dan 3 kinderen spelen.
Mara en Ivan vormen meteen een duo met viool en djembé. Zij voeren duidelijk een gesprek waarbij ze goed naar elkaar luisteren en op elkaar reageren.
Faye, Anouk en Janna S gaan naar de potten met knoopjes en selecteren de mooie knoopjes om mee te gaan ‘praten’. Ze halen om de beurt een knoop uit hun verzameling mooie knoopjes en laten ze om de beurt vallen.
Aron communiceert met een dikke stok op een baksteen met Thijmen op de viool.

Reflectie

De kinderen gaan gretig aan de slag. Het is opvallend hoe graag zij het onderwerp ‘gesprekjes’ oppikken. Het was jammer dat er weinig tijd was, waardoor ze maar kort hebben kunnen experimenteren en er geen presentaties gegeven konden worden. Maar daardoor hebben we volgende week des te meer reden om ermee verder te gaan.
Opvallend is dat Janna S en Faye iedere les met verzamelen en selecteren van steentjes, schelpjes, boontjes bezig zijn. Op de eerste tekening die Janna S in het muziekatelier maakte tekende zij al minutieus de steentjes van de brug.
In het reflectiegesprek aan het einde van de dag verteld José dat de kinderen in de klas de hele middag nog muzikale gesprekjes wilden voeren.

50

Muzikale gesprekjes

dag 15
15 mei 2012
Doris en Diet met hun violen in gesprek
Aandachtig publiek
Doris stralend weer terug in de kring
Mara en Ivan op djembé en viool
Mara luistert goed voor zij reageert
Thijmen op de viool in gesprek met Aron en Jochem op dikke stok met baksteen
Britta en Doris
Faye en Janna S in gesprek met elkaar met de knopen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.