Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Als Jochem aan het begin van de les aan iedereen mag laten zien wat hij vorige week had ontdekt, namelijk dat een walnoot open kan gaan als je hem laat vallen, raakt hij helemaal in de ban van de walnoot. Vorige keer waren het namelijk oude noten die makkelijk opgen gingen. Maar deze week breekt de (nieuwe) noot niet meteen uit elkaar; Jochem is vastberaden: die walnoot moet open! Evelien en Aron willen ook een walnoot openbreken.Op een gegeven moment wordt het te bont met de walnoten en haalt juf José ze weg.

Jochem verzamelt de stukjes noten en doet ze in een plastic bekertje dat hij onder de tafel verstopt. Later neemt hij het mee "voor de vogeltjes in mijn tuin."

De 'walnoten' groep verandert langzaam in een trommelgroep. Aron, Evelien, Jochem, Finn en Stan verkennen de “trommelpotentie” van menig materiaal op de geluidentafel.

Het wordt een waren trommelgroep. Verschillende soorten trommels worden gebouwd.

Stan en Finn zijn niet zozeer met het trommelen zelf bezig, maar met andere geluiden. Ze horen wel degelijk bij de trommelgroep.

Thijmen, die niet bij dit groepje mocht van José maar een opnameapparaatje had gekregen om geluiden op te nemen, blijft hangen rondom deze groep.

Reflectie

De energie is vooral in deze groep van begin af aan te voelen: als de walnoot niet breekt wordt het steeds fysieker tot Jose er een stokje voorsteekt.

Het trommelen heeft aanvankelijk vooral een onderzoekend karakter. Als een plastic schaal breekt zegt Evelien: "het klinkt anders!" Toch lijkt het steeds harder en energieker te worden. Ook als er deuken in de metalen schalen komen gaan de kinderen gewoon door.

49

Walnoten en trommels

dag 14
8 mei 2012
Jochem laat in de kring zien wat hij met de walnoot had gedaan
Evelien is meteen geinteresseerd
Het lukt niet dus ze proberen het samen
Aron heeft een walnoot uit elkaar gekregen
Evelien ook
Als de walnoten weggaan wordt de geluidentafel verkend.
Een mooie koekentrommel
Er wordt een trommeltoren gebouwd
Geluidsimpressie (1:00")
Twee trommels
Bliksem, getekend door Aron
De trommelgroep speelt, de andere kinderen luisteren.
Stan komt erbij met het geluid van zijn knikker.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.