Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Naast de kinderen die al duidelijke groepjes hebben gevormd of met een duidelijk thema bezig zijn er kinderen die steeds in wisselende samenstellingen materiaal onderzoeken op klank en mogelijkheden. Deze klankonderzoekers zijn: Morris, Sam, Daliya, Anouk, Janna S, Faye, Janna L, Dexter, Rutger, Senna en Damian. Het materialenaanbod op de geluidentafel is weer anders dan de vorige keren. Deze keer hebben we materiaal dat de kinderen nooit gebruiken weggehaald. Naar aanleiding van Jochems onderzoek naar de walnoot die hij steeds liet vallen hebben we materiaal meegenomen die als goede klankbodem zou kunnen dienen: verschillende schalen en platen van metaal, glas, plastic en piepschuim. We zijn benieuwd wat de kinderen ermee gaan doen. Gaan zij dit materiaal ook zo gebruiken?

Observatie

Morris en Sam gaan samen op onderzoek uit rond de geluidentafel. Morris en Sam werken vaker samen tijdens de muzieklessen en hebben veel plezier. Ze proberen verschillende materialen van de geluidentafel uit. De mbira’s, droge blaadjes van de plataan, en dan ontdekt Morris wat voor geluid hij allemaal met een knikker op een metalen schaal kan maken, hij gooit de knikker omhoog en vangt ‘m weer op met de schaal. Dan doet hij hetzelfde met de knikker op een plaat van ander materiaal. En uiteindelijk vindt hij een metalen kom waarin de knikker een prachtig geluid maakt bij het ronddraaien. Bij de presentatie sluiten Damian, Senna en Rutger zich bij Sam en Morris aan en laten ze samen horen wat ze hebben ontdekt. Alleen is de knikker zoek, dus die moet eerst worden gevonden. En dan kan de presentatie beginnen. Morris draait de knikker rond in de metalen schaal. Sam helpt als de knikker uit de schaal vliegt. Senna tikt erbij tegen een glazen schaaltje terwijl Damian en Rutger met vormpjes van foam in een teil zacht geluid maakt.

Janna en Anouk maken muziek op de mbira’s en sluiten zich later aan bij Daliya, Janna L en Faye die bezig zijn met vormpjes van foam. Ze maken hiermee hele zachte geluiden door te roeren in een bak vol vormpjes. Doordat de vormpjes breken maken ze knappend geluidjes. Faye en Janna L zijn hier druk mee bezig, omdat ze meer vormpjes willen om mee te roeren.

Reflectie

De kinderen zoeken elkaar steeds op om samen de klanken te maken. Ze experimenteren veel door dozen, bakjes en schalen met verschillende dingen (blaadjes, steentjes, bonen, vormpjes van foam, piepschuim bolletjes) te vullen en dan te luisteren hoe het klinkt als ze ermee draaien, tikken, schudden of erin roeren. De plaat piepschuim wordt vooral en veel gebruikt als vulling voor de bakjes, doordat de kinderen het aan stukjes breken en uit elkaar peuteren. Of het hierbij om geluid gaat is niet duidelijk, piepschuim is nu eenmaal heel aanlokkelijk om te breken. Het hele muziekatelier ligt dan ook onder aan het eind van de les.

48

De klankonderzoekers

dag 14
8 mei 2012
Het nieuwe aanbod op de geluidentafel
Schalen, steentjes, een mix van bonen en blaadjes van vorige week en instrumenten
Morris en Sam op onderzoek aan de geluidentafel
Even alles proberen
Tot ze de knikker ontdekken
Dan wordt van alles met de knikker uitgeprobeerd
Van de koekvorm in de schaal
Senna,Rutger en Damian
De presentatie met
alle vijf
Anouk op de mbira met Janna L en Faye met de teil met vormpjes van foam
Vormpjes breken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.