Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige week zijn Britta en Doris aan een heel mooi verhaal begonnen: over een kip die een ei legt en dan ontsnapt.

Samen met Mara en Ivan gaan ze verder werken aan dit verhaal.

Observatie

Als de kinderen in de kring zitten leest Debby een stukje van het verhaal voor. Britta vertelt: “...Wij hebben een stukje, bij mij ontsnapt er op een gegeven moment de haan en dan …"

Mara en Ivan komen ook bij de 'kipgroep' – zij hielpen Britta en Doris vorige week om de tekeningen vast te houden en vanaf het begin van het muziekproject hebben ze vaak samen gewerkt. “Wij waren er niet bij vorige week!” zegt Mara. Ivan:”Maar wij hebben wel de tekeningen voor Britta en Doris vastgehouden.” Mara:” en in het Luisterpark waren wij samen een orkest!”.
Ze zijn dus meteen overtuigd.

We hebben een hoekje ingericht voor de 'kipgroep': er hangen tekeningen en fotos aan de muur. Het orkestje gaat zitten op de gymmat die op de grond ligt.

Britta gaat naar de geluidendoos om haar kleine stokje te pakken dat ze in het park als fluit gebruikte. “Debby, ik kan mijn ene stokje niet vinden!”. Gelukkig lijkt het toch in de doos te zitten. Ivan haalt een steentje van de geluidentafel. Doris pakt een stukje ijzer uit de geluidendoos.

Debby komt er even bij zitten. Doris: “ik heb mijn viool vandaag niet meegenomen.” Debby: “ligt ook een viool op de geluidentafel, zullen we die even pakken?” Doris:”Nee!” Mara:”Ja!” Mara pakt de viool. Debby helpt om hem uit de koffer te halen.

Britta: “Dit stukje is niet met viool!”. Doris: “Nee! Het begin gaat met een viool, maar het tweede stuk gaat zonder viool.” Debby: “Werken jullie vandaag aan het tweede stuk?”
Doris: “Ja. Het eerste stuk is met viool, het tweede stuk is zonder viool. Het derde stuk is ook met viool. Het vierde stuk is zonder viool. Dan is het klaar.”

Mara heeft de schudeitjes gepakt. Als ze even naar WC gaat vraagt ze aan Debby: “Kan jij hier op mijn eieren letten?”

Dan hebben Doris en Britta het over de CD van het Luisterpark die de kinderen mee naar huis hebben gekregen. Britta: “Op nummer 8 sta ik met Doris”.

Mara komt terug.
“Kijk, ik heb 6 eieren gelegd!”
Ivan: “Ik heb ook een ei gelegd.”

De kinderen overleggen over wat ze gaan doen.

Britta blaast op haar stokje en zingt daar een keer een hoge toon en een keer een lagere toon bij. Ze vraagt: “Doris, wat vind je mooier? Dit of dit?”

Als juf José de kinderen bij elkaar roept in de kring is de kipgroep nog niet klaar. Ze mogen dan ook nog verder werken.

Ze zingen het lied “Boer wat zeg je van mijn kippen, boer wat zeg je van mijn haan...”.
Britta heeft de citer gepakt en speelt met haar stokje uit het geluidenpark erop. Mara heeft de schudeitjes. Ivan een steentje. Doris gebruikt nog steeds het stukje metaal uit de geluidendoos.
Ze plukken het lied uit elkaar en spelen om de beurt.

Reflectie

Doris had haar viool niet mee, maar er lag wel een viool op de geluidentafel die ze had kunnen gebruiken. Voor Doris leek het van begin af aan echter heel duidelijk: het stuk is zonder viool! Toen Debby vroeg wat zij daarmee bedoelde, omdat ze vorige week toch zo een mooi stuk op viool had gespeeld samen met Britta, openbaarde Doris haar visie op het hele muziekstuk: dat was het eerste deel. Vandaag wordt er aan het tweede deel gewerkt. Het derde deel is weer met viool, het vierde zonder, en dan is het klaar.
Britta ging stellig met Doris mee: het is zonder viool. Mara wilde echter ontzettend graag viool spelen, maar gaf uiteindelijk toe aan het plan van de rest van de groep.

Het was interessant om te zien dat deze groep terugging naar een idee van een aantal weken geleden: ze haalden “hun” stokjes en steentjes uit de geluidendoos en gingen eigenlijk terug naar het orkest dat ze in de 9e week, dus 5 weken eerder, in het luisterpark hadden gevormd (zie beeldverslag 26). Sindsdien hadden ze de stokjes en steentjes ook niet meer uit de geluidendoos gehaald (ten minste niet tijdens de muzieklessen).

Het idee om om de beurt te spelen hadden ze toen ook al, maar nu werd het uitgewerkt.

47

Het kipverhaal

dag 14
8 mei 2012
Ivan, Britta en Doris gaan naar de geluidendoos
Britta heeft haar 'fluitstokje' gevonden
Dan wordt er druk overlegd
Hoe gaat het verhaal verder?
Britta denkt na
Doris zingt
De klas luistert naar het tweede deel van het kipverhaal
Boer wat zeg je (0:30")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.