Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vorige keer ontstonden er een paar duidelijke verhalen. We moedigen de kinderen aan om hetgeen waar ze mee bezig zijn verder uit te werken.
We hebben de ruimte ingericht met verschillende 'hoeken' of 'plekken' die de verschillende ideeën en/of groepjes symboliseren: er is een kippenhoek, een glijbaanplek, een egelplek, en ook de schapen en de brug zijn aanwezig.
Voor zover mogelijk hebben we de kinderen 'ingedeeld' in de verschillende groepen. Een groot aantal kinderen wisselden echter bijna elke week van thema, of waren vooral met geluidenonderzoek bezig. Deze kinderen hebben we 'klankonderzoekers' genoemd; het zal vanzelf duidelijk worden waar hun belangstelling uiteindelijk naar uitgaat.
Het is niet onze bedoeling om vast te leggen wat de kinderen moeten doen of ze te stroomlijnen, we willen ze aanmoedigen om hetgeen waar ze mee bezig zijn te verdiepen.

Observatie

Bij binnenkomst lijken de kinderen onrustig: ze gaan meteen spelen met dingen die op de geluidentafel liggen, nog voordat ze in de kring komen zitten. Eenmaal in de kring beginnen we met het mbira liedje: donghi mombe mbudzi. Onmiddellijk gaan bijna alle kinderen op handen en voeten. Heen en weer. Aron staat op en fluistert iets in het oor van juf José. Hij heeft een idee: als de kinderen nou afwisselend naar voren en naar achter zouden bewegen, dan zou het er mooi uitzien.
Dat gaan we uitproberen. We gaan de kring rond en wijzen aan wie naar voren en naar achteren gaan beginnen. De kinderen die naar voren gaan beginnen mogen op alle vieren. Dan telt Debby af en we beginnen. Het is een vrolijke boel en het lukt best goed. Na korte tijd wordt het rommelig. Maar Aron wil het graag allemaal heel precies hebben. Dat lijkt ons een leuke klus voor een ander moment, dus gaan we door met de les.
Debby vertelt over vorige keer: er waren verschillende groepjes en verhaaltjes ontstaan. Ze leest het verhaal over de kip dat Doris en Britta hadden gemaakt voor. Jochem was met een bijzonder klankonderzoek bezig geweest, namelijk met een walnoot. Als Debby vraagt of hij er iets over wil vertellen pakt hij een walnoot en probeert die op de grond stuk te laten vallen. Als dit niet meteen lukt, blijft hij het proberen. Ook andere kinderen willen al te graag met een walnoot aan de slag.
We roepen de kinderen weer in de kring en vormen groepjes. Sommige groepjes mogen beginnen met muziek maken, andere groepjes met tekenen. Dan ruilen we.

De walnoten blijven nog interessant! Na een tijdje (en interventie van José) verandert de walnoot groep in een trommelgroep. Aron, Evelien, Jochem, Finn en Stan verkennen de “trommelpotentie” van menig materiaal op de geluidentafel.

Thijmen wilde eerder ook met de walnoten aan de slag, maar het gaat moeizaam tussen hem en andere kinderen uit de groep. Hij mag niet meedoen met de walnoten groep en juf José stelt voor dat hij gaat tekenen. Dat wil Thijmen niet, hij is boos. Maar dan krijgt hij een andere taak waardoor zijn stemming omslaat: hij krijgt een voicerecorder om zelf geluiden mee op te nemen. Zo gaat hij op pad en beweegt tussen de verschillende groepen.

Aan het eind mogen de kinderen die vorige keer niet aan de beurt zijn gekomen beginnen met presenteren. Het groepje van Ivan mag eerst. Dan mag de trommelgroep, en daarna het groepje van Janna de L. en Janna vd. S.

Aan het einde van de les mogen de kinderen op hun kussentje gaan liggen en zet Debby een CD aan met een opname van het vioolspel van Petra van de vorige keer. Mara en Doris gaan dansen. Andere kinderen bewegen ook mee.

Reflectie

De kinderen lijken al heel energiek vanaf het begin. Dat merken we doordat ze meteen bij binnenkomst gaan friemelen aan de spullen op de geluidentafel. Dit lijkt niet zo raar gedrag voor kleuters, maar sinds we in het muziekatelier werken is het eigenlijk nooit gebeurd: de kinderen gingen altijd heel rustig meteen in de kring zitten. Waar het aan ligt is niet duidelijk, het is wel al een tijdje slecht weer en de kinderen konden ook die ochtend niet naar buiten.

De kinderen hebben zichtbaar veel zin om te bewegen: bijna alle kinderen gaan op alle vieren zodra het mbira liedje klinkt. Normaal gesproken doen een paar kinderen dit, en dan gaan andere kinderen meedoen, maar nu deden ze het bijna allemaal meteen vanaf het begin.
Bijna alles lijkt vandaag bijzonder energiek.

Toch hebben de kinderen veel aandacht wanneer er aan het eind iets wordt gepresenteerd.
De energie blijft tot het eind: als ze mogen gaan liggen om te ontspannen gaan sommige kinderen spontaan dansen. De meesten hebben de neiging om te bewegen, maar een paar kinderen liggen doodstil te ontspannen zoals bijvoorbeeld Evelien.

46

Het muziekatelier bruist!

dag 14
8 mei 2012
Op alle vieren en lekker bewegen
Luisteren naar het kipverhaal
Jochem en de walnoot
Twee vrienden zij aan zij
Horen en voelen - heel dichtbij
Mara gaat dansen
Evelien luistert
Morris en Rens luisteren
Thijmen mag opnemen
Hij volgt Aron
Morris en Sam onderzoeken de klank van een knikker
De trommelgroep
Aron tekent onweer
Het getrommel is keihard!
Andere kinderen gaan ook even trommelen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.