Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
45

Impressies

dag 13
24 april 2012
Finn
Mara speelt de regen
Stan speelt zijn tekening, heel precies
Finn, Sam en Morris pakken wat ze nodig hebben
Biel
Aron speelt zijn tekening
Stan komt hem ondersteunen
Aron en de tekening
Een originele manier om de viool vast te houden
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.