Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De tekeningen die de kinderen vandaag hebben gemaakt zijn veel abstracter en minder figuurlijk dan in de afgelopen weken.

44

Abstracte tekeningen

dag 13
24 april 2012
De egel van Doris
Een nest met eitjes van Britta
Een glijbaan
De glijbaan van Evelien
De regen van Mara
De regen van Thijmen
Tekening van Faye
Rens
Daliya
Senna en Rutger
Ivan
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.