Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Als de kinderen hun tekening mogen verklanken stevent Britta vastberaden af op de viool die op de geluidentafel ligt - daar wil ze op spelen! Ze vormt meteen een duo met haar vriendin Doris.

Observatie

De viool waar Britta op speelt is eigenlijk te groot voor de kinderen: het is een grote viool (volwassenen maat) die het Fonds voor Cultuurparticipatie voor educatieprojecten heeft gekregen via een inzamelingsactie van Radio 4. Niettemin zijn wij erg blij dat wij hem voor dit project hebben gekregen.

Debby helpt Britta om de viool goed vast te houden. Viool tussen schouder en kin klemmen, en dan kun je hem ook aan de klankkast vasthouden (ipv de hals), en dan alleen losse snaren spelen. Maar dat is voor Britta niet genoeg: zij wil hem toch echt aan de hals vasthouden en haar vingers op de snaren zetten tijdens het spelen, net als Doris.

Debby geeft Britta haar tekening met daarop een kip en een ei.
Britta: "ik ga zo plop spelen, want dan kom het ei eruit!"

Dan gaat ze met Doris aan de slag. Ze vraagt Debby nog even om te helpen met de viool: "ik kan goed viool spelen hoor, maar ik weet niet zo goed hoe ik hem moet vasthouden."

Als Britta en Doris staan te spelen voegen zich Finn, Morris en Sam bij hun: zij spelen er een ritmische begeleiding bij.

Aan het eind van de les komt het moment om hun muziekstuk aan iedereen te laten horen. Het wordt een duo van alleen Britta en Doris. Mara en Ivan, die meestal hun muzikale partners zijn, staan als vanzelfsprekend op om de tekeningen voor Doris en Britta vast te houden. Doris heeft aan twee kanten getekend, dus ergens halverwege het muziekstuk maakt zij een gebaar dat Mara de tekening om moet draaien. Als ze klaar zijn legt Britta uit: " op een gegeven moment ging ik zo spelen (snel heen en weer strijken), want de haan die was ontsnapt."

Reflectie

Britta gaat er helemaal voor: zij neemt geen genoegen met een makkelijker alternatief om de viool vast te houden, en ze heeft tot in het detail precies gekeken hoe het allemaal moet. Zo gaat zij dat doen.

Het verhaal van de kip met het ei en de ontsnapte haan vraagt om verdere uitwerking, het is een hele mooie basis voor verdieping.

Mara en Ivan, die vandaag niet met Doris en Britta aan het werk waren, voegden zich aan het eind als vanzelfsprekend weer bij "hun ensemble". We zullen hun aanmoedigen om samen verder te gaan.

42

de kip legt een ei

dag 13
24 april 2012
Britta en Doris spelen met Finn, Morris en Sam
Ze verklanken hun tekening
Filmpje van verschillende fases in het proces (2:45")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.