Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Doris speelt viool en heeft vandaag haar instrument meegenomen.

Observatie

Doris deelt graag haar kennis over de viool met de hele klas. Ze legt aan Thijmen uit hoe het komt dat je met slechts 4 snaren zoveel tonen kunt spelen.

Met veel plezier pakt ze haar eigen viool uit en speelt 'Vader Jacob' voor de klas.
Dan nodigt Petra haar uit om samen een stukje te spelen.

Ook later in de les, wanneer de kinderen "vrij" mogen gaan werken, laat zij haar viool aan iedereen zien die erom vraagt, en ze mogen van Doris ook proberen. Voor de verklanking van haar eigen tekeningen vormt ze een duo met Britta op de viool die we van het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben gekregen.

Reflectie

Doris is heel erg behulpzaam en lief voor haar klasgenootjes. Ze deelt graag en wat heel erg duidelijk wordt wanneer ze haar eigen muzikale trofee (haar viool) liefdevol met iedereen wil delen. Als ze zelf gaat tekenen stelt Doris nog voor dat de anderen op haar viool mogen, maar zowel Juf José als ook Debby willen graag dat ze haar instrument weer veilig in de koffer legt.

41

Doris met haar viool

dag 13
24 april 2012
Doris gaat naast Petra zitten
Ze heeft haar viool uitgepakt
En speelt "vader Jacob" voor de klas
Doris en Petra spelen een Duet
Het duet van Doris en Petra (1:00")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.