Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

TIP: Luister tijdens het lezen van dit dagverslag naar het mooie vioolspel van Petra!

Vandaag verwelkomen wij een speciale gast in het muziekatelier: Petra Griffioen, violiste van Amsterdam Sinfonietta.

Zij laat de kinderen kennismaken met haar viool. We hebben aan Doris gevraagd om ook haar viool mee te nemen.

Dan vertellen wij Petra over het Luisterpark en vragen aan haar om een paar tekeningen van de kinderen met haar viool te verklanken. Er is de afgelopen weken namelijk heel veel getekend en ook muziek gemaakt. Vandaag willen we die twee dingen bij elkaar brengen.

Observatie

Debby haalt de kinderen in de klas op en vertelt dat we vandaag bezoek krijgen van een violiste. Met z'n allen gaan we naar het muziekatelier waar Petra al zit te spelen als we binnen komen.

We gaan op de kussens in de kring zitten en iedereen luistert aandachtig. Als Petra stopt met spelen vraagt ze aan de kinderen wat ze van de muziek vonden.
"Het lijkt wel op Chinese muziek" zegt Aron.
Jochem, Aron en Thijmen vinden het ook op filmmuziek lijken. Jochem legt uit: "Gewoon een film in je eigen hoofd". "De muziek was soms blij en soms verdrietig" zegt Thijmen.

Dan laat Petra haar viool zien. Thijmen ziet dat er maar 4 snaren op zitten maar hij zegt: "hoe doe je dat dan dat er zoveel verschillende tonen opzitten?"
Doris, die ook viool speelt, legt het uit: "je zet je vinger op de snaar."
Petra speelt alle tonen. Er wordt ijverig meegeteld. 30! Nee 31! Volgens Stan zijn er 29 tonen.

Dan pakt Doris ook haar viool uit. Doris en Petra spelen samen.

Petra laat bladmuziek zien. Ze vertelt dat muziek ook op andere manieren getekend kan worden. Je kunt bijvoorbeeld een tekening "spelen". Vervolgens verklankt ze een paar tekeningen van de kinderen.

Wij hebben ook twee violen cadeau gekregen voor het project van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Er lag een viool op de geluidentafel, daar mochten de kinderen op spelen (de andere moet nog gerepareerd worden!) Op de geluidentafel lagen vandaag ook andere 'echte' instrumenten zoals een xylofoon, een paar klankstaven en een mbira.

Dan mogen de kinderen zelf aan de slag en hun tekeningen verklanken: de ene helft mag eerst tekenen, de andere helft muziekmaken. Dan wordt er geruild. Aan het eind "spelen" de kinderen hun tekeningen. Er worden voornamelijk 'grafische', wat abstractere tekeningen gemaakt.

Reflectie

Het was een waanzinnige les! De aanwezigheid van Petra was een waar geschenk. De kinderen vonden de muziek heel mooi, ze werden er echt stil van. Ze hadden ook heel veel associaties met de vioolmuziek. Alhoewel zij dat niet letterlijk hebben uitgesproken associeerden zij de muziek vooral met emoties: blij, verdrietig, dromerig, "een film in je eigen hoofd."
Aron, die een gemengde culturele achtergrond heeft, bracht de vioolmuziek in verband met Chinese muziek.

Het was heel mooi om Doris viool te zien spelen. Zij liet haar viool aan iedereen zien en het maakte grote indruk op de andere kinderen. Toen de kinderen zelf muziek mochten maken hielp Doris iedereen die graag eens wilde proberen of een vraag had over het vioolspelen.

Bij het muziekmaken gebeurde er ontzettend veel: sommige kinderen waren met hun eigen tekening in hun eentje bezig, andere kinderen in groepjes. Terwijl sommige kinderen heel nauwkeurig bezig waren om hun tekening te verklanken - en dat ook heel natuurlijk leek - ging het verklanken van een tekening andere kinderen niet zo van nature af. Jochem bijvoorbeeld wist niet zo goed wat hij met die tekening moest, maar was intussen een walnoot zorgvuldig en minutieus aan het onderzoeken en ontleden, en daarbij steeds bezig met de klank ervan. Andere kinderen gingen gewoon lekker muziekmaken (niet per se met hun tekening) of waren geluiden aan het zoeken. Dexter zat lekker met zijn handen in een schaal met linzen. Er kwamen ook verhaallijnen naar voren.

De presentaties waren heel mooi: er werd prachtige muziek gemaakt.

Het was ook erg interessant om te zien dat de tekeningen die de kinderen vandaag gemaakt hebben veel 'grafischer' en minder figuurlijk zijn geworden.

40

Violen in het muziekatelier

dag 13
24 april 2012
De prachtige klanken van de viool
Petra Griffioen verwelkomt de kinderen (4:00")
Iedereen luistert aandachtig
Petra laat zien hoe je de lessenaar uit elkaar klapt
Petra laat horen hoeveel tonen er zijn
Doris en Petra spelen samen
Petra "speelt" een aantal tekeningen
De kinderen gaan aan de slag
Jochem en Senna verkennen de geluiden van een walnoot
Mara speelt de regen die ze heeft getekend
Aron speelt zijn tekening onder begeleiding van Stan.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.