Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Janna L en Anouk maken samen een muziek waardoor iedereen zin krijgt om te dansen. Ook hebben ze samen hun tekening van vorige week afgemaakt. Op de tekening ontbrak nog het haar. Omdat er vandaag geen geel bij de stiften en potloden zat hebben ze een mooie oplossing bedacht: "Zo kun je ook blond haar maken".

37

Janna L en Anouk

dag 11
10 april 2012
Anouk en Janna in opperste concentratie
... zin om te dansen! (1:09")
Zo kun je ook blond haar maken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.