Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is een bijzondere dag, want de klas gaat op een boottocht met Arnold (de vader van Tamy uit klas 1/2C) die werkt bij 'Landschap Noord Holland'.

Het team van Toeval Gezocht boft want wij mogen mee op deze excursie! Het sluit natuurlijk heel mooi aan met ons project rondom het Luisterpark.

We lopen in de brandrij naar het Luisterpark, waar de boot klaar ligt. De moeder van Anouk en de vader van Janna van der S. zijn ook mee als begeleiders.

Arnold neemt ons mee de natuur in en laat ons verstopte plekjes zien.

Observatie

Iedereen krijgt een zwemvest aan en we we stappen op de boot. In het midden van de boot zijn twee lange banken waar plek is voor alle kinderen.
Dan gaan we varen. We hebben heel veel geluk want we komen toevallig een jager tegen! Hij vertelt over zijn werk en laat zijn geweer zien.

Onderweg laat Arnold ons verschillende vogels zien: een broedende meerkoet, een baby duif van 4 weken oud, ganzen, eenden en hun pulletjes. Ook vertelt hij heel veel interessante wetenswaardigheden over de vogels en de natuur.

Dan gaan we aan wal om een schapenboerderij te bezoeken: er zijn ontelbaar veel schapen en lammetjes. Hier eten we ons pauzehapje, voordat we weer terug gaan.

In de middag praten we over wat we hebben gezien en gehoord. Heel even lijkt het alsof we weer bij de boerderij zijn!

Debby heeft ook een CD voor iedereen gemaakt met geluiden van en over het Luisterpark.

Daarna gaan de kinderen tekenen wat ze beleefd hebben. Op de computer kunnen ze foto's van de ochtend bekijken.

Reflectie

Het was een hele bijzonder excursie voor iedereen!

De kinderen waren erg onder de indruk van wat ze allemaal gezien, gehoord, geroken en gevoeld hebben.
Ze hebben er hele mooie tekeningen over gemaakt.

38

Op de wateren van Landsmeer

dag 12
16 april 2012
Op de boot Arnold vertelt
De jager laat zijn geweer zien
Een ganzenei
De babyduif van 4 weken
Met zwemvesten in het hooi
Op de boot
Weer aan wal in het Luisterpark
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.