Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Doris, Mara, Damian en Britta zingen een liedje terwijl ze daarbij geluiden maken.

Reflectie

Doris en Britta vormen samen de 'motor' achter dit Engelstalige liedje. Je ziet ze naar elkaar kijken, en af en toe zingt Doris nog een stuk harder om de andere kinderen mee te krijgen.

Tegen het eind van het filmpje is mooi te volgen hoe ze communiceren over het beƫindigen van het lied.

36

Doris, Mara, Damian en Britta

dag 11
10 april 2012
Zingen met ritmische begeleiding
Het liedje van Doris, Mara, Damien en Britta (1:38")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.